U četvrtak, 30. travnja, održana je 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Bedekovčina elektronskim putem.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja centra Bedekovčine te projekt rekonstrukcije javne rasvjete u Općini Bedekovčina bile su neke od tema 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Bedekovčina.

Tako je uz osam glasova za te po tri protiv i suzdržana glasa, prihvaćen Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Bedekovčina za projekt „Rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Bedekovčina primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja“, dok je uz svega jedan glas protiv prihvaćen prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bedekovčina za 2019. godinu.

Većinom su glasova prihvaćeni i Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu te programi financiranja javnih potreba u kulturi i u sportu. a jednoglasno su usvojena izvješća o izvršenju programa za 2019. te Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za prošlu godinu i izvješća o programima lanjskih korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i korištenja sredstava ostvarenih od naknade za eksploataciju  mineralnih sirovina, kao i program gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Između ostalog, prihvaćen je prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja centra Bedekovčine te o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja u Poznanovcu i odluke o usvajanju Lokalnog akcijskog plana revitalizacije perivoja Gornja Bedekovčina. Također, usvojen je i prijedlog zaključka o prihvaćanju odluke općinskog načelnika Darka Bana o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Lesičak.

Sjednici je pristupilo 14 od 15 članova/članica Općinskog vijeća.
Dnevni red je jednoglasno utvrđen.
1.      Prihvaćanje skraćenog zapisnika s 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Bedekovčina
13 “ZA”
0 “PROTIV”
1 “SUZDRŽAN/A”

2.      Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Bedekovčina za projekt „Rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Bedekovčina primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja“

8 “ZA PRIJEDLOG”
3 “PROTIV PRIJEDLOGA”
3 “SUZDRŽAN/A”

3.      Prijedlog  Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bedekovčina za 2019. godinu

13 “ZA PRIJEDLOG”
1 “PROTIV PRIJEDLOGA”
0 “SUZDRŽAN/A”

4.      Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

12 “ZA PRIJEDLOG”
1 “PROTIV PRIJEDLOGA”
1 “SUZDRŽAN/A”

5.      Izvršenja programa za 2019. godinu

a)         Izvršenje Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019. godinu

14 “ZA PRIJEDLOG”
0 “PROTIV PRIJEDLOGA”
0 “SUZDRŽAN/A”

b)        Izvršenje Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

13 “ZA PRIJEDLOG”
1 “PROTIV PRIJEDLOGA”
0 “SUZDRŽAN/A”

c)         Izvršenje Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu

13 ZA PRIJEDLOG”
1 “PROTIV PRIJEDLOGA”
0 “SUZDRŽAN/A”

d)        Izvršenje Programa  korištenja sredstava  ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019. godinu

14 “ZA PRIJEDLOG”
0 “PROTIV PRIJEDLOGA”
0 “SUZDRŽAN/A”

e)         Izvršenje Programa  korištenja sredstava  ostvarenih od naknade za eksploataciju  mineralnih sirovina za 2019. godinu

14 “ZA PRIJEDLOG”
0 “PROTIV PRIJEDLOGA”
0 “SUZDRŽAN/A”

f)         Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

14 “ZA PRIJEDLOG”
0 “PROTIV PRIJEDLOGA”
0 “SUZDRŽAN/A”

g)        Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

14 “ZA PRIJEDLOG”
0 “PROTIV PRIJEDLOGA”
0 “SUZDRŽAN/A”

h)        Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Bedekovčina za 2019. godinu

14 “ZA PRIJEDLOG”
0 “PROTIV PRIJEDLOGA”
0 “SUZDRŽAN/A”

i)         Izvršenje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2019. godini

14 “ZA PRIJEDLOG”
0 “PROTIV PRIJEDLOGA”
0 “SUZDRŽAN/A”

6.      Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bedekovčina

14 “ZA PRIJEDLOG”
0 “PROTIV PRIJEDLOGA”
0 “SUZDRŽAN/A”

7.      Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja centra Bedekovčine

13 “ZA PRIJEDLOG”
1 “PROTIV PRIJEDLOGA”
0 “SUZDRŽAN/A”

8.      Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja u Poznanovcu

13 “ZA PRIJEDLOG”
1 “PROTIV PRIJEDLOGA”
0 “SUZDRŽAN/A”

9.      Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju

14 “ZA PRIJEDLOG”
0 “PROTIV PRIJEDLOGA”
0 “SUZDRŽAN/A”

10.  Prijedlog Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara

14 “ZA PRIJEDLOG”
0 “PROTIV PRIJEDLOGA”
0 “SUZDRŽAN/A”

11.  Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcijskog plana revitalizacije perivoja Gornja Bedekovčina

13 “ZA PRIJEDLOG”
0 “PROTIV PRIJEDLOGA”
1 “SUZDRŽAN/A”

12.  Obavijest o razrješenju i imenovanju predstavnika Općine Bedekovčina u skupštinu trgovačkog društva Komunalno – Zabok d.o.o.

Primljeno na znanje

13.  Prijedlog Zaključka o prihvaćaju Odluke općinskog načelnika o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „LESIČAK“

14 “ZA PRIJEDLOG”
0 “PROTIV PRIJEDLOGA”
0 “SUZDRŽAN/A”

14.  Dodatni izbor za tri (3) člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Bedekovčina

–          Prijedlog Rješenja o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Bedekovčina – dodatni izbor 

14 “ZA PRIJEDLOG”
0 “PROTIV PRIJEDLOGA”
0 “SUZDRŽAN/A”
Radni materijal za sjednicu: https://www.bedekovcina.hr/sjednice/