Općina povećala proračun za 1,7 milijuna kuna te donijela niz mjera za pomoć lokalnom gospodarstvu zbog šteta uzrokovanih koronavirusom

 

Na sjednici vijeća Općine Bedekovčina prihvaćen je prvi rebalans proračuna za 2020. godinu kojim se ukupni prihodi i primici povećavaju za 1,7 milijuna kuna. Sukladno tome, Općina Bedekovčina u 2020. godini raspolaže s 35,25 milijuna kuna.

-Budući da je u posljednjih nekoliko mjeseci došlo do promjena na koje nismo mogli računati morali smo napraviti predložene izmjene. Prije svega to je situacija s koronavirusom koja je nanijela velike probleme našem gospodarstvu tako da je za pretpostaviti da će do narednih izmjena doći i na jesen kada ćemo vidjeti financijske pokazatelje kroz ljetne mjesece – pojasnio je Ban. Nakon detaljnog pojašnjenja po stavkama prve izmjene proračuna jednoglasno su prihvaćene.

Inače, izmjenama proračuna sredstava koja su bila namijenjena za organizaciju manifestacija namijenjena su za pomoć gospodarstvu i sanaciju šteta u gospodarstvu uzrokovanim koronavirusom.

Prihvaćen je i programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Bedekovčina za 2020. godinu kojim se želi stvoriti povoljnije poduzetničko okruženje za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih aktivnosti na području općine.

Također, s obzirom na novonastalu javnozdravstvenu situaciju, programom se žele suzbiti negativne ekonomske posljedice krize uzrokovane epidemijom COVID-19 virusa kako bi se održala likvidnost i zadržala postojeća radna mjesta subjekata malog gospodarstva.

Ovim programom predviđene su 3 mjere: potpore novoosnovanim subjektima malog gospodarstva, potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU i nacionalnih fondova te jednokratne potpore za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19 virusa. Za provedbu ovog programa osigurali smo u proračunu 215.000 kuna – istaknuo je načelnik Bedekovčine Darko Ban.

Donijete su i mjere za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa kako bi se pomoglo gospodarstvu općine Bedekovčina u prevladavanju nastalih poteškoća.

Mjere se odnose na oslobođenje obveza plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, oslobođenje od plaćanja jednokratne godišnje naknade za prodaju putem pokretnih trgovina, oslobođenje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, oslobođenje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina te zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Bedekovčina te odgoda pokretanja i provedbe postupaka prisilne naplate.

Na sjednici vijeća bilo je riječi i o problematici nedostatnih smještajnih kapaciteta u Dječjem vrtiću Bedekovčina.

-Dobro je poznata činjenica da imamo premali kapacitet vrtića već godinama te smo tražili modele da nešto napravimo u kraćem periodu. Osnovali smo povjerenstvo za rješavanje tog problema. Kao rješenje predložen je prostor upravne zgrade ciglane Bedekovčina („Tondach“). Sama uprava tvrtke složila se s tim rješenjem, a traženo je i mišljenje građevinskog vještaka – kazao je Ban te nastavio:
-Općina je zatražila mišljenje građevinskog vještaka o pogodnosti objekta u krugu izdvojenog pogona „Wienerberger d.o.o.“ za smještaj i boravak djece predškolske dobi, koji je utvrdio da predmetna građevina, prostorije i okoliš nisu pogodne te nije moguće korištenje istih za predviđenu namjenu – pojasnio je načelnik te dodao kako su u međuvremenu otvorena dva obrta za čuvanje djece i kako je određen broj raspodijeljen u postojeće vrtiće. No, naglasio je Ban, to nije trajno rješenje. No, kako je još uvijek tridesetak mališana bez mogućnosti smještaja jedino rješenje je dogradnja postojećeg vrtića.

Tako je već na idućoj točci, nastavno na spomenutu problematiku, prihvaćena odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine od 10 milijuna kuna u svrhu dogradnje i rekonstrukcije Dječjeg vrtića Bedekovčina.

U sedam godina mandata nisam zadužio Općinu za niti jednu lipu. No, došli smo do situacije da jednostavno moramo riješiti problem vrtića i pobrinuti se da svi naši najmlađi mještani imaju adekvatno predškolsko obrazovanje. Nadalje, važno je da sve mlade obitelji imaju mogućnost smještaja djece u vrtić. Ovo kreditno zaduženje nije trošak to je investicija za budućnost naše Općine – kazao je Ban dodajući da bi se time osiguralo mjesto za 60-ak mališana.

Načelnik Darko Ban podnio je izvješće o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine. Istaknuo je neke od vrijednih projekata poput rekonstrukcije Kulturnog doma Martinec Orehovički vrijedne milijun kuna, energetske obnove Stare škole kod Crkve svete Barbare od 1,6 milijuna te 1,08 milijuna vrijednu izgradnju nogostupa uz Županijsku cestu Brestovec Orehovički koji su u predmetnom razdoblju prijavljeni na objavljene Javne pozive.

Također, u izvještajnom razdoblju realizirani su sljedeći projekti: projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta vrijedan 3.242.204,64 kuna, zatim izgradnja dječjeg igrališta i krajobraznog uređenja kulturnog centra Martinec Orehovički vrijedna 750.309,375 kuna, projekt WiFi4EU u sklopu kojeg su instalirane pristupne točke u svrhu omogućavanja besplatnog korištenja interneta na javnim lokacijama na kojima je uobičajeno veće kretanje ljudi u vrijednosti 15.000,00 EUR, započela je gradnja dječjih igrališta u Naselju Židovinjak i Grabe te sportskog igrališta u Naselju Jalševec u vrijednosti 655.238,75 kuna, a završeno je i uređenje pješačke staze i revitalizacije perivoja kod Dvorca Gornja Bedekovčina u sklopu projekta HICAPS.

– Sve postignuto u ovom razdoblju rezultat je našeg zajedničkog rada s ciljem realizacije svake ideje koja će dovesti do poboljšanja života u našoj općini – istaknuo je načelnik Ban.

Na sjednici je prihvaćeno i izvješće o radu Općinske knjižnice i čitaonice Bedekovčina za 2019. godinu. Istaknuto je kako će knjižnica i dalje osuvremenjivati usluge i službe, obogaćivati fond kvalitetom i recentnom literaturom različitih područja te time privlačiti novu čitateljsku publiku.
Inače, raste interes za uslugama knjižnice budući da je u posljednje vrijeme članstvo povećano za njih 162.
Osim svoje osnovne funkcije u knjižnici se organiziraju i različiti drugi kulturni sadržaji kako bi se upotpunila kulturna događanja za mještane Općine.
-Pohvaljujem rad knjižnice i rad ravnateljice i rezultati su vidljivi. Proširili smo se na još jednu knjižničnu stanicu u Brestovcu. Knjižnica sve više upotpunjuje kulturne sadržaje i samo tako dalje – završio je načelnik.

Dnevni red i radne materijale možete vidjeti OVDJE