Izvješće o radu načelnika za prvu polovicu ove godine te prijedlog izvršenja proračuna za prvih šest mjeseci, bile su glavne točke opsežnog dnevnog reda 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Bedekovčina održane u srijedu, 30. rujna 2020.

Govoreći o svom radu, načelnik Darko Ban podsjetio je na projekte koji su u prvom polugodišnjem razdoblju bili provedbi na području Općine. Riječ je o projektima ukupne vrijednosti oko 43,8 milijuna kuna (uključujući i projekt Zagorskog vodovoda „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“ u kojem Općina Bedekovčina sudjeluje kao partner).

-Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju Stare škole u Bedekovčini za društveno-javnu namjenu te je prijavljen projekt izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u centru Bedekovčine na natječaj Lokalne akcijske grupe Zeleni bregi. U tijeku je sanacija klizišta na groblju Orehovica i na nerazvrstanoj cesti uz groblje Orehovica, kao i izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar, što je najveći projekt vodokomunalne infrastrukture na operativnom području Zagorskog vodovoda – pobrojao je Ban.

Od projekata je načelnik izdvojio i nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, kao i izgradnju Sunčane elektrane u gospodarskoj zoni Poznanovec.

U izvještajnom razdoblju rješavani su imovinskopravni odnosi te je Općina postala vlasnik Spomen doma boraca NOB-a u Poznanovcu temeljem Ugovora o darovanju kojeg je potpisala s Ministarstvom državne imovine. Kupnjom restorana Jezera u stečajnom postupku nad tvrtkom Zagorje d.o.o. u stečaju, Općina je nakon dugogodišnjeg rješavanja imovinskopravnih odnosa konačno postala vlasnik cijelog kompleksa restorana.

Izrađena je i projektno tehnička dokumentacija za izgradnju biciklističkih staza na Bedekovčanskim jezerima te je započela izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju odbojkaškog igrališta te „street workout“ parka na Bedekovčanskim jezerima.

Ban je naglasio i kako je njegov, kao i rad svih djelatnika Općine vidljiv, ali i transparentan, što potvrđuje podatak da je Općina Bedekovčina treću godinu za redom dobila peticu kada je u pitanju proračunska transparentnost.

Načelnik je podsjetio i da je odlukom Općinskog vijeća pokrenut postupak za promjenu statusa Općine Bedekovčina u status grada, a zahtjev je podnijet Hrvatskom saboru. Uz to, započeta je izrada Plana razvoja Općine Bedekovčina za razdoblje od 2021. do 2027. te Strategije razvoja turizma za razdoblje od 2021. do 2027.

-Sve postignuto u izvještajnom razdoblju rezultat je zajedničkog rada mene kao načelnika, mojeg zamjenika i Jedinstvenog upravnog odjela a svi smo radili s istim ciljem – da se realizira svaka ideja koja će dovesti do poboljšanja života u Općini Bedekovčina. U postizanju tog cilja bila je bitna i suradnja s našim Općinskim vijećem, kao i podrška vijećnika u provođenju predstavljanih ideja.

Izvještaj o radu načelnika vijećnici su usvojili, kao i prijedlog Polugodišnjeg izvještaja izvršenja proračuna za prvih šest mjeseci ove godine.

U tom su razdoblju ukupni prihodi i primici ostvareni u  iznosu od 8.120.586,28 kn što je 23,03 posto godišnjeg plana za  2020. godinu, a ostvarenje prihoda i primitaka manje je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u iznosu od 1.205.209,76 kn, najviše radi posljedica pandemije virusom Covid 19. Kad je riječ o rashodima i izdacima, realizirani su u iznosu od 6.372.467,08 kn što je 18,20 posto godišnjeg plana, a izvršenje rashoda i izdataka također je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u iznosu od 1.692.851,80 kn.

Između ostalog, vijećnici Općine Bedekovčina usvojili su izvješća o radu Vatrogasne zajednice te o radu Dječjeg vrtića Bedekovčina, kao i izvješće o izvršenju programa od siječnja do lipnja ove godine, kao i Odluku o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Vijećnici su, između ostalog, donijeli i odluku o uključivanju Općine Bedekovčina u provedbu programa „HBOR – subvencija kredita”.

Naime, Krapinsko – zagorska županija subvencionirat će kamatne stope na kredite mikro, malim i srednjim poslovnim subjektima koji ulažu na području KZŽ u visini jednog postotnog boda, i to za dva kreditna programa HBOR-a: „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ i „Investicije privatnog sektora“ te je uputila poziv gradovima i općinama na uključivanje u provedbu predmetnog tog programa.

Kako je naglašeno u obrazloženju, poticanje poduzetništva i privlačenje investitora od iznimne je važnosti za cjelokupni razvoj i napredak Općine Bedekovčina, stoga će se Općina uključiti  u provedbu programa subvencioniranjem kamatnih stopa u visini jednog postotnog poena poslovnim subjektima koji planiraju ulagati na području Općine Bedekovčina.

Na sjednici je usvojen i prijedlog vijećnika Jurice Krleže da se zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed epidemije virusa COVID-19, a u cilju saniranja posljedica epidemije i što lakšeg premošćivanja situacije nastale zbog smanjenja prihoda , obustavi isplate naknade za rad članovima Općinskog vijeća. Obustava isplata naknada biti će do kraja 2020. godine, a ta sredstva će se prenamijeniti za financiranje potreba socijalne skrbi.

Također, na sjednici su usvojene izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bedekovčina, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kioscima i pokretnim napravama, Odluka o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina, Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Bedekovčina, Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Bedekovčina za 2020. godinu, Odluka o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba te je vijećnicima dano na znanje Izvješće o otplati kredita Zagorskog vodovoda d.o.o..

Također, Općinsko vijeće usvojilo je Strategiju upravljanja imovinom Općine Bedekovčina za razdoblje 2020. – 2026. godine.

Izvršeni akti sa 33. sjednice Općinskog vijeća bit će objavljeni   OVDJE