Općina Bedekovčina u postupku izrade Plana razvoja Općine te Strategije razvoja turizma kao prvog strateškog dokumenta na području razvoja turizma

Na sjednici općinskog vijeća Općine Bedekovčina održanoj u petak, 12. ožujka 2021. godine elektronskim putem jednoglasno su doneseni Statut Općine Bedekovčina te Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bedekovčina koji su usklađeni sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Općinsko vijeće jednoglasno je dalo suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta te na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bedekovčina.

Jednoglasno je donesena i Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bedekovčina za 2021. godinu te je primljeno na znanje Izvješće o otplati kredita Zagorskog vodovoda d.o.o. sa stanjem na dan 31. prosinac 2020. godine za sljedeće projekte:

  1. za projekt rješavanja imovinsko pravnih odnosa i kupnju vozila za obavljanje djelatnosti odvodnje
  2. za dogradnju, adaptaciju i opremanje poslovne zgrade i za nabavu teretnih vozila i strojeva
  3. za izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje  otpadnih voda Aglomeracije  Zabok i Aglomeracije  Zlatar i za proširenje  sustava odvodnje  i II. faza izgradnje uređaja  za pročišćavanje   (biološki dio)  u Krapinskim Toplicama

Na sjednici je s deset glasova „ZA“, dva „PROTIV“ i jedan „SUZDRŽANI“ donesena Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Bedekovčina za razdoblje do 2020. godine, kao i Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Bedekovčina te Strategije razvoja turizma za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

„Plan razvoja Općine Bedekovčina za razdoblje od 2021. do 2027. godine želi stvoriti zajednicu koju odlikuje konkurentno i održivo gospodarstvo te snažan ljudski kapital i visoka kvaliteta života, a sve uz održivo korištenje prirodne i kulturne baštine i upravljanje infrastrukturom.“ – istaknuo općinski načelnik Darko Ban.

„Čast mi je da smo upravo u mojem mandatu pokrenuli izradu prve strategije razvoja turizma Općine Bedekovčina s obzirom da ćemo tako po prvi puta imati strateški dokument koji predstavlja jasan smjer Općine na području razvoja turizma u cilju gospodarskog razvoja.“ – nastavio je Ban.

S dvanaest glasa „ZA“ i jedan „SUZDRŽANI“ donesene su Odluka o ukidanju statusa javnog dobra, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Bedekovčina te Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi.