30. siječnja održana je IV. sjednica Dječjeg općinskog vijeća Općine Bedekovčina.

Dječje općinsko vijeće  Općine Bedekovčina je institucionalan  okvir za  ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Općine Bedekovčina, a koja se provodi uz sudjelovanje Osnovne škole Bedekovčina  i  Osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovečki, za učenike  koji imaju prebivalište na području Općine Bedekovčina.

Dječje općinsko vijeće ima za cilj ostvarivanje temeljnih dječjih prava zajamčenih Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djece, i to pravo djece na slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga odraslima, aktivno uključivanje i sudjelovanje u procesu donošenja odluka koje utječu na kvalitetu života djece.

Dječje općinsko vijeće upozorava općinsku vlast na probleme i predlaže rješenja od interesa za djecu.

Na IV. sjednici Dječjeg općinskog vijeća, vijećnici su analizirali rad u protekloj godini te su donijeli operativni plan aktivnosti za 2018. godinu.