Održana radionica „Lokalni program za mlade Općine Bedekovčina“

U subotu, 9. prosinca u Općini Bedekovčina održana je radionica „Lokalni program za mlade Općine Bedekovčina“.

Radionicu je održala Ivana Radanović iz Mreže Udruga Zagor.

Sudionici/ce radionice stekli su teorijska i praktična znanja o tome što su javne politike i politike za mlade te koja je uloga mladih u procesu izrade istih. Također, sudionike/ce radionice osvijestilo se o problemima i potrebama mladih na području Općine Bedekovčina te upoznalo s načinom definiranja mjera i potreba mladih. Na edukaciji se raspravljalo i o temi što je proračun te kako se izrađuju mjere za Lokalni program za mlade Općine Bedekovčina.

Projekt provode Općina Bedekovčina u partnerstvu s Bedekovčanskom Udrugom Mladih a sufinancira se kroz Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.