Dana 20. kolovoza održano je uvođenje izvođača, tvrtke “GRADEX&CO” d.o.o. iz Zaboka, u posao vezano za projekt sanacije klizišta na groblju Orehovica i na nerazvrstanoj cesti NCOR-023 uz groblje Orehovica.
Osim predstavnika Općine kao Naručitelja i Izvođača radova, uvođenju u posao prisustvovali su predstavnik tvrtke SPP d.o.o. iz Varaždina koja će u sklopu ovog projekta pružati usluge stručnog nadzora radova te ovlaštenik Hrvatskih voda za investicijski nadzor.
Izvođač je upoznat s projektom, a planirani završetak radova je najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana uvođenja u posao.
Ukupna vrijednost radova sanacije iznosi 1.300.000,00 kuna, od čega Hrvatske vode sufinanciraju 660.000,00 kuna.
Projekt je prijavljen sukladno Planu upravljanja vodama za 2020. godinu, a ispunjenju uvjeta za prijavu prethodilo je uspješno rješavanje imovinskopravnih odnosa na groblju čime je Općina Bedekovčina upisana kao vlasnik cijelog groblja Orehovica.