Općina Bedekovčina sklopila je Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezan za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Ukupna vrijednost nabave spremnika za prikupljanje otpada iznosi 764.517,89 kune, od čega se 85%, odnosno 649.840,20 kune sufinancira EU sredstvima iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija.
Tijekom 2020. godine nabavljeno je i podijeljeno krajnjim korisnicima (stambene zgrade, poslovne zgrade i zeleni otoci) 25 komada plavih spremnika (papir i karton), 25 komada žutih spremnika (plastika), 5 komada zelenih spremnika (staklo) sve volumena 1100 litara te 20 komada smeđih spremnika (biootpad) volumena 770 litara kod stambenih zgrada.
Tijekom ove godine nabavljeno je za papir/karton 1411 spremnika od 120 litara, za plastiku 2100 spremnika od 120 litara te 150 spremnika od 240 litara. Za biootpad je nabavljeno 205 spremnika od 120 litara te 25 spremnika od 240 litara, a iste će u narednom periodu biti raspodijeljene kućanstvima od strane Komunalnog Zabok bez ikakve naknade.
Iznos sufinanciranja nabave spremnika ovisio je i o tome koliko jedinica lokalne samouprave odvaja otpada, a Općina Bedekovčina na samom je vrhu te tablice u Krapinsko – zagorskoj županiji.