Općina Bedekovčina nastavlja s uspješnim rješavanjem imovinskopravnih odnosa na društvenim domovima na području Općine, na čemu se intenzivno radi u posljednje 3 godine.

Posljednji uspjeh u nizu je da je napokon Općina Bedekovčina upisana u zemljišnim knjigama kao vlasnik društvenog doma Križanče.

Naime, prilikom podjele imovine bivše Općine Zabok, omaškom je kao vlasnik doma upisana druga jedinica lokalne samouprave te je, nakon 25 godina, u zemljišnoknjižnom postupku ova pogreška konačno ispravljena čime su napokon ispunjene pretpostavke za izradu projekta obnove doma.

Također, ovime su ispunjeni i preduvjeti za izgradnju dječjeg igrališta kod društvenog doma Križanče u 2020. godini.

U 2018. godini završena je legalizacija Društvenog doma Martinec Orehovički te je stvarno stanje evidentirano u katastru i zemljišnim knjigama, nakon čeka je izrađena projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i krajobrazno uređenje doma.

Također, u 2018. godini Općina je napokon upisana i kao vlasnik Društvenog doma Sovinjak, čime su se ostvarile pretpostavke za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje doma.