Općina Bedekovčina potpisala je s Ministarstvom državne imovine Ugovor o darovanju temeljem kojeg je, upisnom u zemljišne knjige, konačno postala vlasnik Spomen doma boraca NOB-a u Poznanovcu, dječjeg igrališta i parka oko zgrade.

Općina Bedekovčina ispunila je sve preduvjete za upis prava vlasništva temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom, no Ministarstvo državne imovine predložilo je da se Spomen dom boraca NOB-a u Poznanovcu, dječje igralište i park oko zgrade Općini daruju i to temeljem Zahtjeva o darovanju koji je Općina podnijela još 2014. godine. S obzirom na sporost Ministarstva u rješavanju predmeta ove vrste, Općina Bedekovčina pristala je na zaključivanje Ugovora o darovanju.
Također, Općina Bedekovčina se u cilju potpisivanja Ugovora o darovanju odrekla potraživanja prema RH u visini od 142.876,63 kn.

Ugovorom o darovanju, Općina Bedekovčina obvezala se u roku od 5 godina privesti predmetne nekretnine namjeni smještaja zbirke Domovinskog rata, zbirke II. Svjetskog rata i uređenja dječjeg igrališta i parka. Također, prostor će se koristiti i za potrebe MO Poznanovec.