OPĆINA BEDEKOVČINA POTPISALA UGOVOR S HRVATSKIM VODAMA O SUFINANCIRANJU RADOVA NA SANACIJI KLIZIŠTA MAGDALENIĆEVA ULICA – FAZA I

Sredstva za radove na sanaciji klizišta Magdalenićeva ulica-faza I ugovorena su u iznosu do najviše 2,5 milijuna kuna, od čega Hrvatske vode sufinanciraju 60% odnosno najviše do 1,5 milijuna kuna, a Općina 40% iznosa odnosno najviše do 1 milijun kuna.

Magdalenićeva ulica važna je ne samo mještanima ulice, već i za prilaz groblju u Bedekovčini te Crkvi sv. Barbara. Krećemo s prvom fazom radova gdje saniramo tri dionice klizišta – pojasnio je općinski načelnik Darko Ban dodajući da se radi o velikom iznosu za koji se čekalo gotovo tri godine.

-Čekali smo dosta dugo vremena, imamo građevinsku dozvolu više od tri godine. Općina je na vrijeme napravila sve potrebne predradnje. Pripremili smo kompletnu dokumentaciju, sve smo imali spremno i čekali smo prvi natječaj. – dodao je općinski načelnik Darko Ban.

Radovi sanacije obuhvaćaju rekonstrukciju nerazvrstane ceste zbog pojave klizišta u Magdalenićevoj ulici u dužini od 360 m. Na dijelu ceste u dužini od cca 240 m planira se kompletna obnova postojeće nerazvrstane ceste koja uključuje proširenje ceste s popravkom horizontalnih cestovnih elemenata, izvedbom elemenata oborinske odvodnje, te izgradnjom nogostupa i izvedbom dva potporna i dva parapetna zida. Na dijelu ceste u dužini cca 120 m predviđa se samo izgradnja tri parapetna zida, te se na tom dijelu neće rekonstruirati cesta niti će se graditi nogostup i oborinska odvodnja.

Trenutno je u tijeku postupak javne nabave za radove na sanaciji klizišta Magdalenićeva ulica-Faza I.