Općina Bedekovčina prijavila je, na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, projekt: Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada „Lesičak“.
Provedbom postupka sanacije odlagališta smanjit će se negativni utjecaji otpada na okoliš i prirodne resurse. Cilj je smanjiti štetne utjecaje na okoliš,
osobito onečišćenje površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka, uključujući efekt stakleničkih plinova i smanjiti rizike za ljudsko zdravlje.
Provođenjem projekta „Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada Lesičak“, sanira se odlagalište sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata. Sanacijom će se osim
unapređenja okoliša na širem području lokacije zahvata osigurati i društveno ekonomske koristi te postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene.
Provedba projekta u skladu je s ispunjenjem međunarodnih obveza definiranih Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji te pridonosi održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih
resursa, unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša.
Procijenjena vrijednost projekta iznosi 23.988.299,65 HRK s PDV-om.