Općina Bedekovčina sufinancira troškove nastave plivanja učenicima Osnovne škole Bedekovčina i Osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovički u iznosu od 240,00 kuna po djetetu.
Radi se o sveukupno 144 učenika s područja Općine Bedekovčina te će ukupni iznos sufinanciranja od strane Općine iznositi 34.560,00 kuna.
Iznimno mi je drago da možemo našoj djeci omogućiti iskustvo pohađanja škole plivanja. Ponosan sam na činjenicu da Općina Bedekovčina izdvaja najviše novaca za djecu i mlade na području Županije. Ukoliko uzimamo u obzir i kapitalne projekte, dogradnju i rekonstrukciju Dječjeg vrtića Bedekovčina te izgradnju dječjih igrališta na području Općine, za djecu i mlade izdvajamo nešto više od 35% ukupnog proračuna – istaknuo je općinski načelnik Darko Ban.
Općina Bedekovčina ponosna je na status Općine prijatelja djece te na svaki dio rada s djecom i mladima. Ulaganje u djecu i mlade je ulaganje u budućnost jer oni su najveća vrijednost kojom raspolažemo.