OPĆINA BEDEKOVČINA UVODI DODJELU SPORTSKIH STIPENDIJA ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE

Na svojoj zadnjoj sjednici, Općinsko vijeće Općine Bedekovčina, na prijedlog općinskog načelnika, donijelo je Pravilnik Općine Bedekovčina o kriterijima dodjele sportskih stipendija.

Pravilnikom se predviđa da pravo na sportsku stipendiju ostvaruju sportaši sa prebivalištem na području Općine Bedekovčina čiji su rezultati vrednovani i potvrđeni od Hrvatskog olimpijskog odbora čijim su rješenjem razvrstani u sljedeće kategorije:

  1. sportaš Hrvatske            I.            kategorije/vrhunski sportaš Hrvatske,
  2. sportaš Hrvatske            II.           kategorije/vrhunski sportaš Hrvatske,
  3. sportaš Hrvatske            III.         kategorije/vrhunski sportaš Hrvatske,
  4. sportaš Hrvatske            IV.         kategorije/vrsni sportaš Hrvatske,
  5. sportaš Hrvatske            V.          kategorije/daroviti sportaš Hrvatske,
  6. sportaš Hrvatske            VI.         kategorije/daroviti sportaš Hrvatske.

Pravilnikom se predviđa sljedeći mjesečni iznos sportske stipendije za sportaše sa prebivalištem na području Općine Bedekovčina:

Donošenje Pravilnika u skladu je s ciljem 1 Lokalnog programa djelovanja za mlade na području Općine Bedekovčina za razdoblje 2018.-2023. godine : Stvoriti infrastrukturne i institucionalne uvjete  za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te kulturnih aktivnosti mladih, mjera 1.1.: Jačati sportske aktivnosti mladih u Općini Bedekovčina.