Općinski načelnik Darko Ban donio je Odluku o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i radnog materijala za osnovnoškolce za šk. god. 2021./2022.
Pa će tako, u sljedećoj školski godini za roditelje učenika osnovnih škola na području Općine, radne bilježnice i za obvezne i izborne predmete te radni materijal za tehničku kulturu, likovne mape i geografski atlas biti besplatni.
Općina Bedekovčina i KZŽ sufinancirat će nabavu radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete, svaka u 50%-tnom iznosu. Povrh toga, Općina Bedekovčina u cijelosti financira i nabavu radnog materijala za tehničku kulturu, likovne mape i geografske atlase.
Navedeno roditelji ne moraju sami nabavljati, već će radne bilježnice i navedeni radni materijal dočekati učenike u školama na početku školske godine.
Općina Bedekovčina izdvaja najviše novaca za djecu i mlade na području Županije. Ukoliko uzimamo u obzir i kapitalne projekte, dogradnju i rekonstrukciju Dječjeg vrtića Bedekovčina te izgradnju dječjih igrališta na području Općine, za djecu i mlade izdvajamo nešto više od 35% ukupnog proračuna, odnosno nešto manje od 14 milijuna i 200 tisuća kuna. Bez kapitalnih projekata radi se o izdvajanju nešto manje od 5 milijuna kuna.
Iznimno sam ponosan na svaki dio našeg rada s djecom i mladima. Ulaganje u djecu i mlade je ulaganje u budućnost jer oni su najveća vrijednost kojom raspolažemo. – poručio je općinski načelnik Darko Ban.