Općinski načelnik Darko Ban donio je Odluku o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i radnog materijala za osnovnoškolce za šk. god. 2022./2023.
U sljedećoj školskoj godini za roditelje učenika osnovnih škola na području Općine, radne bilježnice i za obvezne i izborne predmete te radni materijal za tehničku kulturu, likovne mape i geografski atlas bit će besplatni.
Općina Bedekovčina i KZŽ sufinancirat će nabavu radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete, svaka u 50%-tnom iznosu. Povrh toga, Općina Bedekovčina u cijelosti financira i nabavu radnog materijala za tehničku kulturu, likovne mape i geografske atlase.
Navedeno roditelji ne moraju sami nabavljati, već će radne bilježnice i navedeni radni materijal dočekati učenike u školama na početku školske godine.