U ožujku ove godine započet će postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Bedekovčina u 2019. godini. Evidentirat će se nerazvrstane ceste ukupne duljine 25 kilometara, na kojima postoji potreba izgradnje odnosno proširenja mreže javne rasvjete, kako slijedi:

REDNI BROJ OZNAKA CESTE NAZIV ULICE KČ.BR. DULJINA U METRIMA
MJESNI ODBOR POZNANOVEC:
1. NC PZ-028 Ulica Tonke i Josipa Jurina 906/27, 906/32, 906/28, 906/30, 906/25, 905/22, 879/6, 879/4, 882/3, d 881/3, d 892/1, d 891/2, d 906/8, Poznanovec 880 m
2. NC PZ-031 Ulica Palih boraca 796/25, 1106, d 849/13, d 851/13, d 851/6, d 851/2, 906/8, 1105, Poznanovec 2150 m
3. NC PZ-032 Odvojak Ulica Palih boraca-Vidički 1058/18, Poznanovec 350 m
4. NC PZ – 024 Ulica Marije Habulin 1083, 296, 328/15, 370/11, 379, 1096, 417, 1097, 536/9, d 537/3, d 537/2, d 539/2, Poznanovec 1700 m
5. NC PZ-025 Odvojak ulica Marije Habulin-Bajza d 328/15, Poznanovec 150 m
6. NC PZ-025a Odvojak ulica Marije Habulin-Habulini 1094, 364/3, 363/4, Poznanovec 650 m
7. NC PZ- 023 Zelengajska ulica 1093, d 283/5, d 169/2, d 169/1, d 223/39, d223/45, d 223/47, d 223/1, d 223/6, d 223/5, d 282, d 269, d 270, d 271/2, d 271/1, d 272, d 253/4, d 253/2, d 274/1, d 277/3, d 252/5, d 251/7, d 277/3, d 278/1, d 228/2, Poznanovec 1300 m
8. NC PZ-033 Ulica Valenta Jakuša d 806/27, 806/22, d 1078/1, 806/16, d 806/26, d 794/1, d 794/2, d 794/8, d 794/9, d 794/3, d 794/4, 796/38, d 796/2, d 802/5, d 800/5, d 800/4, d 801/1, 801/2, 2399, 1078/2, Poznanovec 2000 m
9. NC PZ-035 Ulica Milana Novosela 1041/11, 999, d 1000/1, d 1014/4, d 1014/9, d 1016/99, d 1016/101, d 1012, d 1002, Poznanovec i 4101/5, 4077/2, Komor 640 m
MJESNI ODBOR BEDEKOVČINA III.:
10. NC BD3-017 Naselje Stanići 6376, 2996, 4918, 174, k.o. Bedekovčina 2500 m
11. NC BD3-018 Odvojak Naselje Stanići-Car Mila-Rabus 4571, 4555, k.o. Bedekovčina 360 m
12. NC BD3-019 Odvojak Naselje Stanići – Bijela zemlja 6375, d 4516, d4517, 4534, 4544, Bedekovčina 500 m
13. NC BD3-020 Odvojak Naselje Stanići – Vencerovo 2991, 486, Bedekovčna 680 m
14. NC BD3-021 Odvojak Naselje Stanići – Beljak 5020, d 5024, Bedekovčina 150 m
15. NC BD3-022 Odvojak Naselje Stanići – Deveničarov jarek 4606, d 4876, Bedekovčina 200 m
16. NC BD3-001 Bregovita ulica 6381, Bedekovčina 620 m
MJESNI ODBOR VOJNIĆ BREG:
17. NC VB-009 LC 22048 – Lončarići – Božički – Zadravec 7015, 431/8, d 7029, 7034, Komor 960 m
MJESNI ODBOR BEDEKOVČINA I.:
18. NC BD1-006 Zagorska – Špiranec brijeg 3004, d 3005, d 657/4, d 657/5, k.o. Bedekovčina 1400 m
19. NC BD1-007 I. Odvojak Špiranec brijeg d 650/7, d 650/6, d 646/11, d 646/10, d 650/3, d 646/12, d 646/13, d 646/14, d 646/15, d 646/16, d 646/17, d 646/18, k.o. Bedekovčina 120 m
MJESNI ODBOR BRESTOVEC OREHOVIČKI:
20. NC BO-16 Odvojak ŽC 2164-Celjaki 4299, d4363/1, d 4363/4, d 4363/5, d 4364/3, d 4364/1, d 4366, Komor 320 m
MJESNI ODBOR GRABE:
21. NC GR-001 ŽC 2165-Gubez Jura 7227, d 3829, d 3826, d 3822, d 3814, 3815/4, Komor 650 m
22. NC GR-002 ŽC 2165- Gubezi 7230, 7233, 7234, 7232, Komor 850m
MJESNI ODBOR PUSTODOL OREHOVIČKI:
23. NC PO-001 ŽC-2164-Galici-Kolenice d 3076, 7184, 3132/1, d3116, d 3115, d 3114/1, d 3114/3, Kom03 720 m
MJESNI ODBOR KEBEL:
24. NC KE-017 ŽC 2167-Franci-Lug Orehovički 7344, 6777/3, 7342, 6797/3, 7343, Komor 1450 m
MJESNI ODBOR OREHOVICA:
25. NC OR-007 ŽC 2164- Crkva-Sviben-Severin –Ptičar -Zadravec 7091, 7029, 7065, d 7066, d 1081/2, d 1081/1, 7054, Komor 1900 m
26. NC OR-021 Odvojak Meštrovići – Bertićevo d 7124, 7129, Komor 350 m
27. NC-OR-14 Orehovica-Škola- Vatrogasni dom-Pavleki-Valjak-Kobeščak-Zadravec 7102, 7136, d 1196/2, d 1196/3, d 1016/2, d 1016/3, d 1016/4, 7061, Komor 1500 m

 

O točnom datumu i vremenu započinjanja postupka evidentiranja za svaku nerazvrstanu cestu, mještani će biti obaviješteni putem internetske stranice Općine i medija.