Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o odobravanju sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata kojom je Općini Bedekovčina odobrilo 304.048,99 kuna bespovratnih sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini za 2018., a za sufinanciranje financijskog učešća Općine Bedekovčina u provođenju projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općina Bedekovčina“.

Općina Bedekovčina provodi projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općina Bedekovčina“ čija je ukupna vrijednost 3.242.204,64 kn, od čega se iz Europske unije sufinancira gotovo 85% iznosa prihvatljivih troškova koji iznose 2.895.704,64 kuna.

Ukupni prihvatljivi troškovi koje Općina Bedekovčina mora osigurati iz vlastitih izvora za provođenje navedenog projekta iznose 434.355,70 kn, od čega će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, na temelju navedene Odluke, financirati 70% tog iznosa, odnosno 304.048,99 kuna.