Općinski načelnik Darko Ban danas je u ime Općine Bedekovčina s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potpisao Ugovor za sufinanciranje radova i usluga za „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ u vrijednosti 70.000,00 kn.

Dobivena sredstva koristit će se za izradu projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Bedekovčina.