Općina Bedekovčina i Općina Sveti Križ Začretje u veljači 2018. potpisale su sporazum o partnerstvu na provedbi projekta “Zeleno srce Zagorja”, u okviru kojeg im je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo pola milijuna kuna.

Projekt je prijavljen temeljem otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom”. Poziv se provodi u okviru prioritetne osi 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa”, Specifičnog cilja 6i1 “Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta”, Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za financijsko razdoblje 2014.-2020.

U sklopu projekta provodit će se izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, uključujući i provođenje akcija prikupljanja otpada te osmišljavanje i provedbu poticajnih aktivnosti kojima će se poticati razvoj dobre prakse u gospodarenju otpadom.