Fond za zaštitu okoliša i eneregtsku učinkovitost odobrio je Općini Bedekovčina projekt edukacije stanovništva o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada. Projektom su predviđene različite aktivnosti,kao što su tribine za sve građane, radionice za djecu vrtićke dobi, radionice za sve učenike osnovnih škola na području Općine te izrada informativno edukativnih letaka za građane.
Edukacijom stanovništva želi se riješiti problem nedovoljne informiranosti građana o načinu razvrstavanja otpada te podići svijest građana o tome koliko je važno odvajati otpad.
Procijenjena vrijednost projekta je 103.431,25 HRK.