Općini Bedekovčina Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja odobrilo je u 100%-tnom iznosu financiranje sanacije klizišta na starom groblju u Bedekovčini.
Na lokaciji starog groblja u Općini Bedekovčina evidentirano je klizište. Nakon potresa primijećen je veći broj mjesta izboja vode i to na mjestima na kojima takva manifestacija prethodno nije zabilježena. Voda izbija na pojedinim zamočvarenim mjestima i prazni se danima po prestanku oborina.
Projekt obuhvaća izradu projektno tehničke dokumentacije te radove izvođenja sanacije klizišta. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 2.507.336,50 HRK.