Krapinsko-zagorska županija Općini Bedekovčina odobrila je u 100%-tnom iznosu financiranje projekta: Sanacija nerazvrstane ceste BD2-012. Radi se o sanaciji dijela nerazvrstane ceste u Čajkovljanskom naselju, ispod groblja. Svrha operacije je uspostava i sanacija štete od potresa te obnova redovnog funkcioniranja prometnog sustava kako bi se osigurali uvjeti za svakodnevno nesmetano prometovanje stanovništva. Nerazvrstana cesta BD2-012 nužna je za nesmetani prolazak lokalnog stanovništva. Procijenjena vrijednost projekta je 947.483,75 HRK.