Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo je Općini Bedekovčina 25.000 eura za asfaltiranje nerazvrstane ceste BD2-001 ( D24-Naselje Sovinjak-Severi-Kotarice). Navedena nerazvrstana cesta je ukupne duljine 3,75 km od čega je oko 400 metara neasfaltirano što predstavlja poteškoće prilikom odvijanja cestovnog prometa za lokalno stanovništvo. Obzirom da se radi o cesti koje predstavlja važan prometni pravac za lokalno stanovništvo, kao i jedini pristup do određenih kuća, nužno je asfaltirati dionicu koja nije asfaltirana kako bi se kroz povećanje dostupnosti komunalne infrastrukture pomoglo održivom razvoju lokalne zajednice na području Općine Bedekovčina. Procijenjena vrijednost projekta je 66.000 eura.