Općini Bedekovčina   Ministarstvo kulture i medija, u okviru Programa zaštite  na nepokretnim kulturnim dobrima u  2023.  godini, odobrilo  je projekt  mjera  hitne sanacije  Dvorca Poznanovec te u  2023. godini   iznos  dobivene  potpore iznosi   59.725,26 EURA  odnosno  450.000,00 kn.  Tijekom  vremena dvorac  je dosta devastiran i došlo je do  djelomičnog urušavanja krovišta i dijelova  stropne   konstrukcije. Građevina  dvorca u pojedinim  dijelovima nema potrebnu  stabilnost te je potrebno izvesti radove hitnih mjera  sanacije. U  2022. godini  Ministarstvo kulture i medija  odobrilo  je novčana  sredstva  za izradu  snimke postojećeg stanja, a u ovoj  godini   dobivenim  sredstvima izvršit će se  dio potrebnih   mjera sanacije.