Općini Bedekovčina odobreno je, od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, sufinanciranje projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta-Općina Bedekovčina“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.242.2014,64 kuna. Ministarstvo će projekt sufinancirati u iznosu 2.461.348,94 kuna, a preostali iznos financirat će se iz proračuna Općine Bedekovčina.

Izgradnja reciklažnog dvorišta doprinijet će smanjenju papirnatog, staklenog, metalnog te biorazgradivog otpada. Ujedno će se doprinijeti sustavnom gospodarenju otpadom te će se ispuniti uvjeti usklađivanja s europskim direktivama o otpadu. Površina reciklažnog dvorišta iznosit će 1.986 m2, a planirano je postavljanje 21 kontejnera zatvorenog tipa, 1 preša za kartonsku ambalažu, 3 klimatizirana natkrivena spremišta te 3 rolokontejnera za glomazni otpad.

Također, provest će se educiranja kao i aktivnosti informiranja kako bi naši mještani i mještanke bili upoznati te samim time i potaknuti na odvoz otpada na reciklažno dvorište.

Krajnji cilj projekta je spriječiti nastanak otpada te odlaganja na divlja odlagališta, a omogućit će se i ponovna upotreba i prerada organskog materijala što će doprinijeti održivom gospodarenju otpadom a samim time i unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom i zaštiti okoliša.

GALERIJA SLIKA