Općinski načelnik Općine Bedekovčina potpisao je ugovor o izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Općini Bedekovčina s izvođačem radova, zajednicom gospodarskih subjekata: STROJNI ISKOP-TRANSPORT, vl. Vladimir Zajec i POLI-MONT d.o.o. iz Zaboka. Vrijednost ugovora je 2.369.896,50 kuna.

Općina Bedekovčina je u siječnju ove godine s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt: „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Općina Bedekovčina“.
Ukupna vrijednost projekta je maksimalno 3.242.204,64 kuna, od čega se iz Europske unije sufinancira 2.461.348, 94 kuna odnosno 84,99% prihvatljivih troškova, a preostali dio financirat će se proračunskim sredstvima Općine Bedekovčina.

Izvođač je odabran nakon provedenog postupka javne nabave na koji je pristiglo 5 ponuda. Rok izvođenja radova je 11 mjeseci.

Općina Bedekovčina planira izgraditi reciklažno dvorište u svrhu sustavnog gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Provedba ovog projekta doprinijet će smanjenju papirnatog, staklenog, metalnog te biorazgradivog otpada. Ujedno će se doprinijeti sustavnom gospodarenju otpadom te će se ispuniti uvjeti usklađivanja sa europskim direktivama o otpadu koje treba zadovoljiti u skladu sa zahtjevima pravne stečevine Unije u području okoliša koje su utvrdile države članice.

Općina Bedekovčina će izgradnjom reciklažnog dvorišta osigurati zasebno prikupljanje korisnih sirovina, obradu, ponovno korištenje otpada te u konačnici smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta. S navedenim će se omogućiti učinkovitije upravljanje resursima i smanjit će se šteta za okoliš. Izgradnjom reciklažnog dvorišta učinkovitije će se upravljati resursima, sustavno će se gospodariti otpadom, smanjit će se količine otpada te će se doprinijeti zaštiti okoliša.

Reciklažno dvorište bit će na raspolaganju svim stanovnicima Općine.
U sklopu projekta planirano je postavljanje 7 kontejnera zatvorenog tipa volumena 7 m3, 15 kontejnera zatvorenog tipa volumena 10 m3, 1 preša za kartonsku ambalažu, 3 klimatizirana (ventilacijski otvori) natkrivena spremišta te 3 rolokontejnera za glomazni otpad.
Površina reciklažnog dvorišta iznosit će 1.986 m2.

S radovima će se započeti u lipnju ove godine.