Načelnik Općine Bedekovčina Darko Ban donio je Odluku o obustavi od primjene Proračun za 2024. godinu zbog nezakonitosti tri amandmana na Proračun koji je usvojen na 26. sjednici Općinskog vijeća Općine Bedekovčina održanoj 27. prosinca 2023. godine.

Naime, Proračun za 2024. je usvojen na način da su u odnosu na prijedlog proračuna kakav je utvrdio općinski načelnik na istoj sjednici predloženi i usvojeni amandmani koji su protivni odredbama Zakona o proračunu.

U odluci je pozvano Općinsko vijeće Općine Bedekovčina da nedostatke uočene u Proračunu Općine Bedekovčina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu otkloni u roku osam dana od dana donošenja Odluke o obustavi.

Ako Općinsko vijeće ne ukloni nedostatke, općinski načelnik Odluku dostavlja nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.