Općinski  načelnik i predsjednica Savjeta mladih  Općine Bedekovčina Doroteja
Valjak sudjelovali su u ponedjeljak  26. lipnja  2023. godine  na 3. Godišnjoj konferenciji savjeta mladih u organizaciji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u Hrvatskom saboru.

Govorilo se o vještinama budućnosti te istraživanjima na polju tržišta rada. Također, predstavljeni su programi za potporu mladih poput LEAP programa.