Općinski načelnik Darko Ban danas je u ime Općine Bedekovčina potpisao s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u vrijednosti od 866.030,39 kn.

Nabavit će se ukupno 4126 spremnika za papir/karton, staklo, plastika, biootpad, tekstil i komposteri u cilju da se smanji količina otpada koja se odlaže na odlagališta.

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sufinancirat će kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.“ u visini od 85%, dok će 15% sredstava osigurati Općina Bedekovčina u svojem proračunu.