Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana te tijelo jedinica lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

 • Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na konstituirajućoj sjednici.
 • Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
 • Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
 • Općinsko vijeće ima 15 vijećnika koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na način i po postupku utvrđenim posebnim zakonom.
 • Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine, a mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA


2021. – 2025.


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Marko Ocvirek

POTPREDSJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Željko Odak, prvi potpredsjednik
 • Brigita Rogan

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:

SDP/HSU

 • Željko Novosel
 • Dijana Šaronja
 • Dragutin Jakuš
 • Kristijan Dekanić
 • Mladen Valjak

HDZ/HNS/REFORMISTI/HSLS/SU

 • Željko Odak
 • Kristijan Lončarić
 • Barbara Sente
 • Valentina Pakračić – Jambrek

LISTA GRUPE BIRAČA

 • Marko Ocvirek
 • Ivica Pavlek
 • Zlatko Radman

ZDS

 • Brigita Rogan

2017. – 2021.


IME I PREZIME/KONTAKT STRANKA RADNO TIJELO OV-a
1. Željko Novosel

predsjednik OV

049/208-404
098/250-261
novosel_zeljko@yahoo.com
SDP
2. Ivica Pavlek

potpredsjednik OV

049/238-003
091/3393-015
fax: 01/3393-015
ivicapavlek2@gmail.com ; ipavlek@vodoprivreda-zagorje.hr
Kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Pavleka Komisija za Statut i Poslovnik
3. Jurica Marković

potpredsjednik OV

 • prestanak mandata 29. svibnja 2018.

Jura Koprek

 • početak mandata 29. svibnja 2018.
098/9353-106
koprekjura@gmail.com
Kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Jurice Markovića
4. Kristijan Dekanić, struč. spec. oec.

 • mandat u mirovanju s datumom 19. listopada 2017.
 • nastavak obnašanja dužnosti 05. svibnja 2018.
098/9188-807
kristijan.dekanic@gmail.com

Ivan Belošević, zamjena

 • početak mandata 19. studenog 2017.
 • prestanak mandata 05. svibnja 2018.
nezavisni
5. Iva Gorički, mag. polit.

 • mandat u mirovanju s datumom 10. studenog 2017.
099/3406-167
iva.goricki@gmail.com

Mišel Mrkoci, mag. ing. traff., zamjena

 • početak mandata 10. studenog 2017.
098/ 9783-468
mrkoci.misel@kr.t-com.hr

mrki28x@gmail.com

SDP
6. Vera Hrvoj, univ. spec. pol.

098/378-606
verahrvoj@yahoo.com
SDP Komisija za izbor i imenovanja
7. Dragutin Jakuš

098/1855-632
info@jakus-ptp.hr
HSU
8. Igor Kovač, mag. act. soc.

098/9236-837
igor.kovac@kr.t-com.hr
HDZ
9. Jurica Krleža

098/533-001
jkrleza@gmail.com
SDP Komisija za izbor i imenovanja
10. Marko Ocvirek, ing. prometa

 099/2718-000
marko.ocvirek@t.ht.hr
nezavisni
11. Barbara Pavetić

 • mandat u mirovanju s datumom 28.09.2018.
099/1989-505
darkopavetic@aol.com

Mladen Valjak

 • početak mandata 28.09.2018.
 098/512-526
mladen.valjak@gmail.com
HSU

SDP

Komisija za izbor i imenovanja
12. Ksenija Postonjski

049/238-538
099/8763-727
ksenija.postonjski40@gmail.com
SDP Mandatna komisija
13. Brigita Rogan

098/465-838
brigitarogan@gmail.com
ZDS Komisija za Statut i Poslovnik
14. Damir Stanić

098/250-905
damir.stanic@kr.t-com.hr
Kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Pavleka Mandatna komisija
15. Zdravko Tušek, dipl. ing. agr.

091/4848-646
ztusek@gmail.commandat u mirovinu  s datumom  04. travnja 2019.

Barbara  Sente

početak mandata  13. travnja 2019.

bsente@gmail.com

HDZ