Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana te tijelo jedinica lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

  • Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na konstituirajućoj sjednici.
  • Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
  • Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
  • Općinsko vijeće ima 15 vijećnika koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na način i po postupku utvrđenim posebnim zakonom.
  • Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine, a mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bedekovčina

IME I PREZIME/KONTAKT STRANKA ANDRESA PREBIVALIŠTA RADNO TIJELO OV-a
1. Željko Novosel

predsjednik OV

049/208-404
098/250-261
novosel_zeljko@yahoo.com
SDP Ulica R. J. Španca 29 c,

Poznanovec

2. Ivica Pavlek

potpredsjednik OV

049/238-003
 091/3393-015
fax: 01/3393-015
ivicapavlek2@gmail.com ; ipavlek@vodoprivreda-zagorje.hr
Kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Pavleka Orehovica 68,

Bedekovčina

Komisija za Statut i Poslovnik
3. Jurica Marković

potpredsjednik OV

095/2666-999
jumarkovic@gmail.com
Kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Jurice Markovića Zagorska ulica 18,

Bedekovčina

Mandatna komisija
4. Kristijan Dekanić, struč. spec. oec.

Mandat u mirovanju s datumom 19. listopada 2017.

098/9188-807
kristijan.dekanic@gmail.com

 

Ivan Belošević, zamjena

Početak mandata 19. studenog 2017.

 091/3175-014
 ibelosevic@net.hr
HNS Aleja D. Domjanića, Bedekovčina

 

Martinec Orehovički 76,

Bedekovčina

5. Iva Gorički, mag. polit.

Mandat u mirovanju s datumom 10. studenog 2017.

099/3406-167
iva.goricki@gmail.com

 

Mišel Mrkoci, mag. ing. traff., zamjena

Početak mandata 10. studenog 2017.

098/ 9783-468
mrkoci.misel@kr.t-com.hr

michel28@email.t-com.hr

SDP Naselje Glumpaki 3, Bedekovčina

 

Ulica J. Novosela 2/B, Poznanovec

6. Vera Hrvoj, univ. spec. pol.

098/378-606
verahrvoj@yahoo.com
SDP Ulica Marije Habulin 4/a,

Poznanovec

Komisija za izbor i imenovanja
7. Dragutin Jakuš

098/1855-632
info@jakus-ptp.hr
HSU Ulica Palih boraca 16,

Poznanovec

8. Igor Kovač, mag. act. soc.

098/9236-837
igor.kovac@kr.t-com.hr
HDZ Čajkovljansko naselje 11/a.

Bedekovčina

9. Jurica Krleža

098/533-001
jkrleza@gmail.com
SDP Naselje Malekovec 14,

Bedekovčina

Komisija za izbor i imenovanja
10. Marko Ocvirek, ing. prometa

 099/2718-000
marko.ocvirek@t.ht.hr
HDZ Ulica Josipa Novosela 8, Poznanovec
11. Barbara Pavetić

099/1989-505
darkopavetic@aol.com
HSU Ulica Stjepana Radića 17, Bedekovčina Komisija za izbor i imenovanja
12. Ksenija Postonjski

049/238-538
099/8763-727
ksenija.postonjski40@gmail.com
SDP Orehovica 10,

Bedekovčina

Mandatna komisija
13. Brigita Rogan

098/465-838
brigitarogan@gmail.com
ZDS Ulica Milana Vidičeka 4, Poznanovec Komisija za Statut i Poslovnik
14. Damir Stanić

098/250-905
damir.stanic@kr.t-com.hr
Kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Pavleka Kebel 57/a,

Bedekovčina

Mandatna komisija
15. Zdravko Tušek, dipl. ing. agr.

091/4848-646
ztusek@gmail.com
HDZ Ulica Stjepana Radića 12, Bedekovčina