Institut za javne financije (IJF) svake godine analizira proračunsku transparentnost hrvatskih županija, gradova i općina.

Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu. Uz transparentno obznanjene proračune, građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti vlasti lokalnih jedinica, pa time i na smanjenje mogućih koruptivnih radnji.

Proračunska transparentnost mjeri se brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica, a to su u ovom ciklusu:
• godišnje izvršenje proračuna za 2016.;
• polugodišnje izvršenje proračuna za 2017.;
• prijedlog proračuna za 2018.;
• izglasani proračun za 2018.;
• proračunski vodič za građane za 2018.

Objava dokumenata je potvrda da se lokalne jedinice pridržavaju Zakona o proračunu, Zakona o pravu na pristup informacijama i preporuka Ministarstva financija. Ona je i prvi korak prema potpunijoj proračunskoj transparentnosti kao neophodnom preduvjetu za participaciju građana u odlučivanju o prikupljanju i potrošnji lokalnih sredstava i u kontroli odgovornosti vlasti lokalnih jedinica.

Općina Bedekovčina od strane Instituta za javne financije (IJF) uvrštena je u najvišu razinu (5) proračunske transparentnosti za razdoblje studeni 2017. – ožujak 2018.