Na temelju članka 5. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 26/17), općinski načelnik Općine Bedekovčina donio je

O D L U K U o objavi prikupljanja ponuda za nabavu usluge provođenja stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta u Bedekovčini