Naziv tijela: Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina

 

Plan savjetovanja s javnošću za godinu 2021.

Redni broj Naziv akta ili dokumenta Nositelj izrade nacrta prijedloga akta Očekivano vrijeme donošenja akta Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja  / očekivano vrijeme Donositelj akta
1.

 

Nacrt Strategije razvoja turizma Općine Bedekovčina za razdoblje od 2021. do 2027. Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina Studeni 2021. I. Kvartal 2021. / Općinsko vijeće Općine Bedekovčina
2. Prijedlozi likovnih rješenja grba i zastave Općine Bedekovčina Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina / I. Kvartal 2021. /

 

Općinsko vijeće Općine Bedekovčina
3.

 

Nacrt  Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja  Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina II. kvartal 2021. II. kvartal 2021. / Općinsko vijeće Općine Bedekovčina
4. Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi Općine Bedekovčina Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina II. kvartal 2021. II. kvartal 2021. / Općinsko vijeće Općine Bedekovčina
5. Nacrt Odluke  o upravljanju imovinom u vlasništvu Općine  Bedekovčina Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina II. kvartal 2021. II. kvartal 2021. / Općinsko vijeće Općine Bedekovčina
6. Nacrt Programa potpora poljoprivredi na području Općine Bedekovčina za 2021. godinu Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina II. kvartal 2021. II. kvartal 2021. / Općinsko vijeće Općine Bedekovčina
7. Nacrt Plana razvoja Općine Bedekovčina za razdoblje od 2021. do 2027. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina IV. kvartal 2021. IV. kvartal 2021. / Općinsko vijeće Općine Bedekovčina
9. Nacrt Proračuna Općine Bedekovčina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina IV. kvartal 2021. IV. kvartal 2021. / Općinsko vijeće Općine Bedekovčina