Planirani projekti

IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIJSKIH SADRŽAJA TE OBJEKATA SA SANITARIJAMA I GARDEROBOM NA BEDEKOVČANSKIM JEZERIMA

 OPIS PROJEKTA:

Projekt obuhvaća:

  • izgradnju objekta sa sanitarijama i garderobom
  • izgradnju sportskih i rekreacijski sadržaji (teren za odbojku na pijesku i „street workout“ zona)
  • izgradnju vanjskih prostora uz objekt sa sanitarijama i garderobom te sportske i rekreacijske sadržaje
  • hortikulturno uređenje zelenih površina

Sportsko rekreacijski sadržaji projektirani u sklopu ovog Glavnog projekta su primarno teren za odbojku na pijesku i „street workout“ zona. Također, previđeni su i stol za igranje stolnog tenisa, ravna travnata površina za prakticiranje joge i izvođenje vježbi na parteru te mreža pješačko – biciklističkih površina između projektiranih sadržaja.

SPREMNOST PROJEKTA:

Izdavanje građevinske dozvole u tijeku.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROJEKTA:

5.000.000 kuna.

 


IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH STAZA I JAVNE RASVJETE NA BEDEKOVČANSKIM JEZERIMA

OPIS PROJEKTA:

Izgradnja pješačko-biciklističkih staza na Bedekovčanskim jezerima izvesti će se na k.č. br. 6355, k.o. Bedekovčina.

Ukupno će se izvesti 4 staze ukupne duljine 2700 metara:

– Pješačko-biciklistička staza oznake 1: l = 480,53 m. Širina iznosi š = 2,50 m.

– Pješačko-biciklistička staza oznake 2: l = 1.272,30 m. Širina iznosi š = 2,50 m.

– Pješačko-biciklistička staza oznake 3: l = 146,42 m. Širina iznosi š = 2,50 m.

– Pješačko-biciklistička staza oznake 4: ukupne je dužine l = 846,75 m. Širina od stac. 0+000.00 km do stac 0+465.29 km iznosi 1,5, a od stac. 0+465,29 km do stac. 0+846.75 km iznosi š = 2,50 m.

SPREMNOST PROJEKTA:

Ishođena građevinska dozvola.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROJEKTA:

4.875.000 kuna.


REKONTRUKCIJA KULTURNOG DOMA MARTINEC OREHOVIČKI

OPIS PROJEKTA:

Planiranim projektom bi se uredila nefiniširana gornja etaža (1. kat) i s njom povezani ulazni prostori u prizemlju, na način da se u njega smjesti velika multifunkcionalna dvorana za potrebe lokalne zajednice, koja bi se koristila za kulturne događaje većeg obima na nivou naselja, te po potrebi za proslave, sastanke i konferencije. Na ovaj način bitno će se povećati kapacitet lokalne zajednice za organizaciju kulturnih manifestacija. U ostalom dijelu gornje etaže, u ulaznom dijelu uz stepenice uredit će se pomoćne prostorije – sanitarni čvor te servisna kuhinja koja bi se koristila za veća kulturna događanja.

Uz stepenice na nivou prizemlja smjestit će se WC za osobe s posebnim potrebama, a same stepenice je potrebno opremiti pokretnom platformom radi omogućavanja pristupa tim osobama prostorijama na katu. U ostatku dogradnje prizemlja smjestit će se spremište uz vanjski šank, a u prostor ispod stubišta plinski cirkulacijski uređaj (bojler), kao centralna točka novoplaniranog centralnog grijanja.

U finiširanom i korištenom dijelu prizemlja izvest će se preinake u cilju bolje funkcionalnosti i povezivanja sa prostorom multifunkcionalne dvorane na katu. Uklonit će se neaktivno stubište u ulaznom holu, čime će prostor dobiti na prostranosti i funkcionalnosti te će se ugraditi maloteretni lift u cilju opskrbe servisne kuhinje, odnosno dopreme hrane iz prizemlja na kat.

Postojeća rasvjeta zamijenit će se LED rasvjetom. Umjesto individualnih plinskih peći izvest će se centralni sistem grijanja sa prirodnim plinom te će se ugraditi klimatizacijski sistem hlađenja.

SPREMNOST PROJEKTA:

Izrađen glavni projekt rekonstrukcije, građevinska dozvola nije potrebna.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROJEKTA:

2.000.000,00 kuna.


REKONTRUKCIJA I PROMJENA NAMJENE STARE ŠKOLE GRGIĆ U ZGRADU KULTURNOG CENTRA

 OPIS PROJEKTA:

Planiranim projektom bi se postojeća zgrada osnovne škole rekonstruirala u postojećim tlocrtnim gabaritima te privela namjeni kulturnog centra. Projektom je predviđeno i uređenje manipulativnih površina i parkirališnih mjesta za potrebe projektirane zgrade kulturnog centra.

Projektirana zgrada je javne i društvene namjene – kulturni centar te se njezinom izgradnjom planira doprinijeti djelovanju raznih lokalnih udruga, održavanju kulturnih, umjetničkih i drugih manifestacija te unaprijediti kvalitetu društvenog života mještana.

U projektiranoj zgradi kulturnog centra bit će smješteni prostori i spremišta za 20-ak lokalnih

udruga, sanitarni čvorovi, čajne kuhinje, višenamjenska dvorana s pripadajućom ostavom i prostorom za pripremu cateringa.

SPREMNOST PROJEKTA:

Ishođena građevinska dozvola.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROJEKTA:

9.000.000,00 kuna.