Planirani projekti

PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJA DVORCA POZNANOVEC

U sklopu programa izradit će se sljedeća projektno-tehnička dokumentacija:

 1. arhitektonska snimka postojećeg stanja zgrade dvorca i ostalih zgrada s fotodokumentacijom
 2. idejno rješenje za potrebe ishođenja posebnih uvjeta građenja
 3. konzervatorska istraživanja i upute za projektiranje
 4. elaborat krajobraznog uređenja.

Potrebna sredstva za provedbu programa : 280.000,00 kuna.

________________________________________________________________________

REKONSTRUKCIJA MAGDALENIĆEVE ULICE – II. FAZA

Projektom se predviđa izvođenje radova rekonstrukcije dijela Magdalenićeve ulice u dužini od 410 metara, što uključuje proširenje kolnika s popravkom horizontalnih cestovnih elemenata te izvedbom elemenata oborinske odvodnje.

Vrijednost projekta je 1.120.674,00 kn.

Cilj projekta je, kroz nastavak rekonstrukcije Magdalenićeve ulice, osigurati višu razinu komunalnog standarda, odnosno povećati prometnu sigurnost i pristupačnost, čime će se u konačnici podići kvaliteta života stanovništva Općine.

_______________________________________________________________________

REVITALIZACIJA BEDEKOVČANSKIH JEZERA – ZELENA OAZA ZAGORJA

Cilj projekta je razviti sustav višenamjenskog održivog korištenja Bedekovčanskih jezera kroz razvoj zelene infrastrukture.

Ovaj integralni projekt uključuje kombinaciju više različitih tipova elemenata zelene infrastrukture u jednom projektu, koji uključuje:

 1. Restauraciju biološke osnove područja,
 2. Uređenje postojeće umjetne vodene površine s priobaljem,
 3. Interpretacijski centar industrijske baštine –  revitalizacije kulturne i industrijske baštine i parkovni laboratorij „Living Lab“, pri čemu je cilj iskoristiti povijesne vrijednosti – višestoljetne tradicije lokalne opekarske proizvodnje od 1889. godine –  kao povod za revitalizaciju prostora i objekata, a nove sadržaje kao suvremeni magnet boravka u prostoru interpolacije zelenih i vodnih površina utkanih u tkivo urbanog naselja Bedekovčine,
 4. Revitalizacija jezerske mikro zone dvaju istočnih jezera.

Provedbom projekta izradit će se potrebna projektno-tehnička dokumentacija.

Projekt je ujedno definiran kao strateški projekt Krapinsko-zagorske županije definiran Masterplanom razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije do 2025. godine i Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine te je i uvršten u potpisani Razvojni sporazum za sjeverozapadnu Hrvatsku.

Procijenjena vrijednost projekta je 2.753.437,50 kuna.

 

_____________________________________________

DJEČJE IGRALIŠTE KOD SPOMEN DOMA U LUGU POZNANOVEČKOM

OPIS PROJEKTA: Predmet projekta je izgradnja dječjeg igrališta kod Spomen doma u Lugu Poznanovečkom koje će se sastojati od prostora sa spravama za dječju igru, višenamjenskog prostora za dječju igru, uređene zelene površine prekrivene travom i odgovarajućom vegetacijom, panel ograde koja je predviđena oko cijelog igrališta, elemenata urbane opreme te pripadajuće komunikacijske pješačke površine.

Provedbom ovog projekta poboljšat će se kvaliteta života lokalnog stanovništva s naglaskom na podizanje kvalitete života djece. Novoizgrađeno igralište bit će novi i uređen prostor za svakodnevnu igru i provođenje kvalitetnog i ispunjenog vremena na otvorenom.

Ulaganjem u sadržaje za obitelji i djecu izravno se djeluje na negativne trendove iseljavanja i smanjenog prirodnog prirasta modernizacijom i obogaćivanjem društvene infrastrukture.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROJEKTA: 603.895,00 HRK s PDV-om.

 

_______________________________________________

IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIJSKIH SADRŽAJA TE OBJEKATA SA SANITARIJAMA I GARDEROBOM NA BEDEKOVČANSKIM JEZERIMA

 OPIS PROJEKTA:

Projekt obuhvaća:

 • izgradnju objekta sa sanitarijama i garderobom
 • izgradnju sportskih i rekreacijski sadržaji (teren za odbojku na pijesku i „street workout“ zona)
 • izgradnju vanjskih prostora uz objekt sa sanitarijama i garderobom te sportske i rekreacijske sadržaje
 • hortikulturno uređenje zelenih površina

Sportsko rekreacijski sadržaji projektirani u sklopu ovog Glavnog projekta su primarno teren za odbojku na pijesku i „street workout“ zona. Također, previđeni su i stol za igranje stolnog tenisa, ravna travnata površina za prakticiranje joge i izvođenje vježbi na parteru te mreža pješačko – biciklističkih površina između projektiranih sadržaja.

SPREMNOST PROJEKTA:

Izdavanje građevinske dozvole u tijeku.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROJEKTA:

5.000.000 kuna.

 


IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH STAZA I JAVNE RASVJETE NA BEDEKOVČANSKIM JEZERIMA

OPIS PROJEKTA:

Izgradnja pješačko-biciklističkih staza na Bedekovčanskim jezerima izvesti će se na k.č. br. 6355, k.o. Bedekovčina.

Ukupno će se izvesti 4 staze ukupne duljine 2700 metara:

– Pješačko-biciklistička staza oznake 1: l = 480,53 m. Širina iznosi š = 2,50 m.

– Pješačko-biciklistička staza oznake 2: l = 1.272,30 m. Širina iznosi š = 2,50 m.

– Pješačko-biciklistička staza oznake 3: l = 146,42 m. Širina iznosi š = 2,50 m.

– Pješačko-biciklistička staza oznake 4: ukupne je dužine l = 846,75 m. Širina od stac. 0+000.00 km do stac 0+465.29 km iznosi 1,5, a od stac. 0+465,29 km do stac. 0+846.75 km iznosi š = 2,50 m.

SPREMNOST PROJEKTA:

Ishođena građevinska dozvola.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROJEKTA:

4.875.000 kuna.


REKONTRUKCIJA KULTURNOG DOMA MARTINEC OREHOVIČKI

OPIS PROJEKTA:

Planiranim projektom bi se uredila nefiniširana gornja etaža (1. kat) i s njom povezani ulazni prostori u prizemlju, na način da se u njega smjesti velika multifunkcionalna dvorana za potrebe lokalne zajednice, koja bi se koristila za kulturne događaje većeg obima na nivou naselja, te po potrebi za proslave, sastanke i konferencije. Na ovaj način bitno će se povećati kapacitet lokalne zajednice za organizaciju kulturnih manifestacija. U ostalom dijelu gornje etaže, u ulaznom dijelu uz stepenice uredit će se pomoćne prostorije – sanitarni čvor te servisna kuhinja koja bi se koristila za veća kulturna događanja.

Uz stepenice na nivou prizemlja smjestit će se WC za osobe s posebnim potrebama, a same stepenice je potrebno opremiti pokretnom platformom radi omogućavanja pristupa tim osobama prostorijama na katu. U ostatku dogradnje prizemlja smjestit će se spremište uz vanjski šank, a u prostor ispod stubišta plinski cirkulacijski uređaj (bojler), kao centralna točka novoplaniranog centralnog grijanja.

U finiširanom i korištenom dijelu prizemlja izvest će se preinake u cilju bolje funkcionalnosti i povezivanja sa prostorom multifunkcionalne dvorane na katu. Uklonit će se neaktivno stubište u ulaznom holu, čime će prostor dobiti na prostranosti i funkcionalnosti te će se ugraditi maloteretni lift u cilju opskrbe servisne kuhinje, odnosno dopreme hrane iz prizemlja na kat.

Postojeća rasvjeta zamijenit će se LED rasvjetom. Umjesto individualnih plinskih peći izvest će se centralni sistem grijanja sa prirodnim plinom te će se ugraditi klimatizacijski sistem hlađenja.

SPREMNOST PROJEKTA:

Izrađen glavni projekt rekonstrukcije, građevinska dozvola nije potrebna.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROJEKTA:

2.000.000,00 kuna.