U utorak 12.03.2019. godine u Bedekovčini te u srijedu, 13.03.2019. godine u Svetom Križu Začretju, u sklopu projekta „Zeleno srce Zagorja“ KK.06.3.1.07.0020  održane su javne tribine o gospodarenju otpadom. Cilj javnih tribina je educirati, potaknuti raspravu i podići svijest fizičkih i pravnih osoba u području održivog gospodarenja otpadom, a sve kako bi naše životno okruženje učinili boljim, a budućim generacijama ostavili u nasljeđe zdraviji i čišći planet.

Organizaciju i vođenje javnih tribina provodila je  tvrtka Interkonzalting d.o.o., a prezentacije su održale stručnjakinje iz područja gospodarenja otpadom: gđa Dubravka Bačun i prof.dr.sc. Sanja Kalambura. Uz njih na obje tribine sudjelovali su i predstavnici tvrtki koje na području navedenih jedinica lokalne samouprave obavljaju uslugu zbrinjavanja komunalnog i biorazgradivog otpada.

Projekt „Zeleno srce Zagorja“ KK.06.3.1.07.0020 je sufinanciran od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta i prihvatljivih troškova iznosi 588.624,54 HRK. Iz Kohezijskog fonda odobreno je sufinanciranje projekta od 85% ili 500.000,00 HRK. Ostatak od 15% osigurano je kroz Proračun Općine Sveti Križ Začretje kao nositelja projekta i Općine Bedekovčina kao sunositelja projekta.

Cilj projekta Zeleno srce Zagorja je izgraditi svijest građana s područja općine Sveti Križ Začretje i općine Bedekovčina o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, sa posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta. Postizanjem cilja, očekuje se smanjenje količine otpada odloženog na odlagalište otpada.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“
Sadržaj Priopćenja za javnost isključiva je odgovornost Općine Sveti Križ Začretje/ Općine Bedekovčina