REPUBLIKA HRVATSKA

Državna geodetska uprava

 

 

POŠTOVANI  VLASNICI  I  KORISNICI  NEKRETNINA

NA PODRUČJU KATASTARSKE OPĆINE  KOMOR

 

Obavještavamo Vas da je odlukom Državne geodetske uprave pokrenut postupak katastarske izmjere nekretnina na području Općine Bedekovčina za katastarsku općinu Komor

Ugovor o javnoj nabavi usluga potpisan je 13. lipnja 2022.g. između Državne geodetske uprave i općine Bedekovčina kao naručitelja i zajednice ponuditelja Geoprojekt d.o.o. Zagreb, Geo Grupa d.o.o. Zagreb i Geo-Gauss d.o.o. Čakovec.

Ove opsežne radove, moguće je uspješno obaviti samo uz Vaše osobno sudjelovanje i suradnju s institucijama i osobama koje će izvoditi opisane radove. To se osobito odnosi na katastarsku izmjeru nekretnina, koju će provoditi djelatnici zajednice ponuditelja uz nadzor Državne geodetske uprave.

Javna tribina održati će se u petak 15.07. 2022. u 18 sati na lokaciji Brestovec Orehovečki, u Osnovnoj školi Stjepana Radića, Brestovec Orehovički 40.

Molimo Vas da se odazovete i upoznate sa predstavnicima katastra, jedinice lokalne samouprave i izvođača, koji će Vas obavijestiti što je nova katastarska izmjera i odgovarati na Vaša pitanja.

 

To će, naime biti prvi, najopsežniji i temeljni posao u realizaciji čitavog projekta za koji se predviđa da će trajati 18 mjeseci.

 

U postupku katastarske izmjere, vlasnici i korisnici nekretnina imaju i slijedeće, zakonom propisane obveze :

 

  • za svaku nekretninu iskrčiti i učiniti za pristup slobodnim granice (međe) vlastitih nekretnina;
  • po pozivu, u određeno vrijeme, doći na navedenu nekretninu i pokazati lomne točke međa;
  • osobama koje provode postupak izmjere dopustiti pristup na nekretnine radi postavljanja međnih oznaka i označavanja međa, kao i radi geodetskih mjerenja;
  • istim osobama pružiti podatke o stvarnim vlasnicima (ime i prezime za fizičke osobe, odnosno naziv za pravne osobe, adresu prebivališta odnosno sjedišta i OIB građana odnosno tvrtke).

 

S privremenim krčenjem međa i označavanjem granica zemljišnih parcela možete početi odmah, po mogućnosti u dogovoru  s vlasnicima i korisnicima susjednih parcela.

 

Konačno obilježavanje međa počet će se provoditi od kraja srpnja 2022. godine i to postupno  po određenom planu, o čemu ćete biti na vrijeme pismeno obavješteni uz obvezu da u određeni dan i sat dođete na Vašu zemljišnu parcelu radi njenog konačnog obilježavanja uz davanje ranije spomenutih podataka o vlasniku.

 

O svim prikupljenim podacima izjasnit ćete se na kraju katastarske izmjere prilikom predočavanja na javni uvid. Konačni podaci o vlasnicima utvrdit će se u sudskom postupku osnivanja nove zemljišne knjige koji će provesti Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Zaboku.

 

Posebno ističemo, da se možebitni sporovi oko međa, međašnih oznaka ili vlasničkih prava, neće rješavati u ovom postupku, osim zabilježbe spora i geodetskog snimka stvarnog (zatečenog) stanja, već će se isti rješavati u izdvojenom sudskom postupku o trošku vlasnika nekretnina.

 

U uvjerenju da će stanovnici naselja na području katastarske općine Komor u ovom projektu prepoznati vlastite interese, molimo Vas za suradnju, strpljenje i susretljivost prema djelatnicima koji sudjeluju u ovim radovima od šireg društvenog interesa.