Pomoć za besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću i jaslicama

Pravo na naknadu za besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću i jaslicama može ostvariti korisnik pod uvjetima i u visini utvrđenim Odlukom o mjerilima za osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Općinu Bedekovčina, a u skladu s osiguranim sredstvima u Programu.