Pomoć za besplatnu školsku kuhinju učenika osnovne škole

Pravo na naknadu za besplatnu školsku kuhinju mogu ostvariti učenici osnovne škole koji imaju prebivalište na području Općine, pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnim zaključkom načelnika, a u skladu s osiguranim sredstvima u Programu.