Pomoć za novorođeno dijete

Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja s prebivalištem na području Općine pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnim zaključkom načelnika, a u skladu s osiguranim sredstvima u Programu.