Pomoć za troškove ogrijeva

Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na naknadu za troškove ogrjeva tako da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje troška ogrjeva u visini koju svojom odlukom odredi predstavničko tijelo Krapinsko-zagorske županije.