Pomoć za troškove prijevoza

Pravo na naknadu za troškove prijevoza mogu ostvariti redovni učenici srednje škole i redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine, pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnim zaključkom načelnika, a u skladu s osiguranim sredstvima u Programu.