Pomoć za troškove stanovanja

Naknada za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade po Rješenju Centra do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.