Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Opskrba prirodnim plinom 2022/2023. godini

Naručitelj Općina Bedekovčina pokrenuo je postupak nabave – Opskrba prirodnim plinom 2022/2023. godini, Ev.br.: 6/2022.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 01.07.2022. godine do 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Javni poziv i  prilozi :