Postupci javne nabave

DOKUMENTIPOSTUPCI JAVNE NABAVEPredmet nabave: Sportsko igralište kod Spomen doma u Lugu Poznanovečkom

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31.08.2023. godine, a Dokumentacija za nadmetanje dostupna je pod brojem objave 2023/S 0F2-0036708.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 2. ZJN 2016 Naručitelj objavljuje:

OPĆINA BEDEKOVČINA kao javni naručitelj je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. ZJN 2016, u odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 (općinski načelnik), o čemu je objavljen podatak na web stranici Općine https://www.bedekovcina.hr/javna-nabava/:

–             MK GORIČKI d.o.o., Naselje Glumpaki 25, Bedekovčina

–             URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA VANJA DOMINKO, Stjepana Radića 1, Bedekovčina.

U odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN  (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje Naručitelja u ovom postupku javne nabave), naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

–   Nova ortopedija d.o.o., Kralja Držislava 10, 10000 Zagreb, OIB: 89389666966

– Sandra Vorih, iznajmljivač objekta: STUDIO APARTMAN SANDRA, Aleja Lavoslava Vukelića 12, Sveti Križ Začretje, OIB:95713904478

– BBVV d.o.o., Poznanovec, Ulica Zagorske brigade 23, OIB: 93494983527

– ProActa, obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge, vl. obrta Vanja Šenjug, V. Jakuša 3b, Lug Poznanovečki, OIB: 31946912297

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 22.09.2023. godine do 10:00 sati.

Objavljeno  :  31. kolovoza 2023.

Dokukmentacija :

 

______________________________________________________________________

Predmet nabave: Dogradnja Dječjeg vrtića Bedekovčina – ponovljeni postupak

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 29.08.2023. godine, a Dokumentacija za nadmetanje dostupna je pod brojem objave 2023/S 0F2-0036360.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 2. ZJN 2016 Naručitelj objavljuje:

OPĆINA BEDEKOVČINA kao javni naručitelj je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. ZJN 2016, u odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 (općinski načelnik), o čemu je objavljen podatak na web stranici Općine https://www.bedekovcina.hr/javna-nabava/:

–             MK GORIČKI d.o.o., Naselje Glumpaki 25, Bedekovčina

–             URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA VANJA DOMINKO, Stjepana Radića 1, Bedekovčina.

U odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016 (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje Naručitelja u ovom postupku javne nabave), naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

–  Nova ortopedija d.o.o., Kralja Držislava 10, 10000 Zagreb, OIB: 89389666966

–  TIN-ARH d.o.o., Trg Josipa Juraja Strossmayera 31, Križevci, OIB:57906222108

–  Sandra Vorih, iznajmljivač objekta: STUDIO APARTMAN SANDRA, Aleja Lavoslava Vukelića 12, Sveti Križ Začretje, OIB:95713904478

– Projekt jednako razvoj d.o.o., Gradišćanska 24, Zagreb, OIB: 09575099931

– Ex ibita, Ulica grada Vukovara 222, 10000 Zagreb, OIB 44706259799

– INAMI, Staro Pračno 141, 44000 Sisak, OIB: 53698146955

– Alfa-Tom, obrt za savjetovanje, Palinovečka 45, 10000 Zagreb, OIB: 76287910434

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 21.09.2023. do 09:00 h.

Objavljeno  :  29. kolovoza 2023.

Dokumentacija:

 

_____________________________________________________________________

Predmet nabave: Dogradnja Dječjeg vrtića Bedekovčina

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 21.06.2023. godine, a Dokumentacija za nadmetanje dostupna je pod brojem objave 2023/S 0F2-0026095.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 2. ZJN 2016 Naručitelj objavljuje:

OPĆINA BEDEKOVČINA kao javni naručitelj je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. ZJN 2016, u odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 (općinski načelnik), o čemu je objavljen podatak na web stranici Općine https://www.bedekovcina.hr/javna-nabava/:

–             MK GORIČKI d.o.o., Naselje Glumpaki 25, Bedekovčina

–             URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA VANJA DOMINKO, Stjepana Radića 1, Bedekovčina.

U odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016 (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje Naručitelja u ovom postupku javne nabave), naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

–  Nova ortopedija d.o.o., Kralja Držislava 10, 10000 Zagreb, OIB: 89389666966

–  TIN-ARH d.o.o., Trg Josipa Juraja Strossmayera 31, Križevci, OIB:

57906222108

–  Sandra Vorih, iznajmljivač objekta: STUDIO APARTMAN SANDRA, Aleja Lavoslava Vukelića 12, Sveti Križ Začretje, OIB:95713904478

– Projekt jednako razvoj d.o.o., Gradišćanska 24, Zagreb, OIB: 09575099931

– Ex ibita, Ulica grada Vukovara 222, 10000 Zagreb, OIB 44706259799

– INAMI, Staro Pračno 141, 44000 Sisak, OIB: 53698146955

– Alfa-Tom, obrt za savjetovanje, Palinovečka 45, 10000 Zagreb, OIB: 76287910434

 

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 12.07.2023.do 09:00 h.

Objavljeno  :  21. lipnja 2023.

Dokumentacija:

Objavljeno 18.07.2023.

_________________________________________________________________

Predmet nabave: Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Groblja Orehovica

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave  17.05.2023. godine, a Dokumentacija za nadmetanje dostupna je pod brojem objave 2023/S 0F2-0021214,

Sukladno članku 80. stavak 2. ZJN, Naručitelj objavljuje:

OPĆINA BEDEKOVČINA kao javni naručitelj je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. ZJN 2016, u odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 (općinski načelnik), o čemu je objavljen podatak na web stranici Općine https://www.bedekovcina.hr/javna-nabava/:

–             MK GORIČKI d.o.o., Naselje Glumpaki 25, Bedekovčina

–             URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA VANJA DOMINKO, Stjepana Radića 1, Bedekovčina.

U odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016 (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje Naručitelja u ovom postupku javne nabave), naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 • BBVV d.o.o., Poznanovec, Ulica Zagorske brigade 23, OIB: 93494983527
 • Sandra Vorih, iznajmljivač objekta: STUDIO APARTMAN SANDRA, Aleja Lavoslava Vukelića 12, Sveti Križ Začretje, OIB:95713904478
 • Nova ortopedija d.o.o., Zagreb, Kralja Držislava 10, OIB: 89389666966

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 06.06.2023.do 09:00 h.

Objavljeno   17. svibnja 2023.

Dokumentacija:

 

_____________________________________________________________________

Predmet nabave: Sanacija nerazvrstane ceste BD2-012

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave  (NABAVA OBNOVA) 14.03.2023. godine, a Dokumentacija za nadmetanje dostupna je pod brojem objave 2023/S 0F2-0010663,

Sukladno članku 5. stavka 2. Pravilnika, Naručitelj objavljuje:

OPĆINA BEDEKOVČINA kao javni naručitelj je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. ZJN 2016, u odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 (općinski načelnik), o čemu je objavljen podatak na web stranici Općine https://www.bedekovcina.hr/javna-nabava/:

–             MK GORIČKI d.o.o., Naselje Glumpaki 25, Bedekovčina

–             URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA VANJA DOMINKO, Stjepana Radića 1, Bedekovčina.

U odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016 (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje Naručitelja u ovom postupku javne nabave), naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 • BBVV d.o.o., Poznanovec, Ulica Zagorske brigade 23, OIB: 93494983527
 • Sandra Vorih, iznajmljivač objekta: STUDIO APARTMAN SANDRA, Aleja Lavoslava Vukelića 12, Sveti Križ Začretje, OIB:95713904478

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 22.03.2023.do 09:00 h.

Objavljeno  14. ožujka 2023. godine

Dokumentacija:

 

 

________________________________________________________________________

Predmet nabave: Sanacija nestabilnosti na NC PZ-031 u mjestu Poznanovec – klizište Mlinarići

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 03.03.2023. godine, a Dokumentacija za nadmetanje dostupna je pod brojem objave 2023/S 0F2-0009267.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 2. ZJN 2016 Naručitelj objavljuje:

OPĆINA BEDEKOVČINA kao javni naručitelj je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. ZJN 2016, u odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 (općinski načelnik), o čemu je objavljen podatak na web stranici Općine https://www.bedekovcina.hr/javna-nabava/:

–             MK GORIČKI d.o.o., Naselje Glumpaki 25, Bedekovčina

–             URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA VANJA DOMINKO, Stjepana Radića 1, Bedekovčina.

U odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016 (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje Naručitelja u ovom postupku javne nabave), naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 • BBVV d.o.o., Poznanovec, Ulica Zagorske brigade 23, OIB: 93494983527
 • Sandra Vorih, iznajmljivač objekta: STUDIO APARTMAN SANDRA, Aleja Lavoslava Vukelića 12, Sveti Križ Začretje, OIB:95713904478

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 23.03.2023.do 09:00 h.

Objavljeno  03. ožujka 2023. godine

Dokumentacija:

 

________________________________________________________________

Predmet nabave: Sanacija klizišta u Općini Bedekovčina

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 29.12.2022. godine, a Dokumentacija za nadmetanje dostupna je pod brojem objave 2022/S 0F2-0051636.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 2. ZJN 2016 Naručitelj objavljuje:

OPĆINA BEDEKOVČINA kao javni naručitelj je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. ZJN 2016, u odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 (općinski načelnik), o čemu je objavljen podatak na web stranici Općine https://www.bedekovcina.hr/javna-nabava/:

–             MK GORIČKI d.o.o., Naselje Glumpaki 25, Bedekovčina

–             URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA VANJA DOMINKO, Stjepana Radića 1, Bedekovčina.

U odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016 (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje Naručitelja u ovom postupku javne nabave), naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 • BBVV d.o.o., Poznanovec, Ulica Zagorske brigade 23, OIB: 93494983527
 • SPP d.o.o., Varaždin, Koprivnička ulica 47, OIB: 17497489416
 • Sandra Vorih, iznajmljivač objekta: STUDIO APARTMAN SANDRA, Aleja Lavoslava Vukelića 12, Sveti Križ Začretje, OIB:95713904478

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 20.01.2023.do 09:00 h.

Objavljeno: 29. prosinca 2022.

Dokumentacija:

 

________________________________________________________________________

Predmet nabave: Rekonstrukcija i promjena namjene zgrade Stare škole u zgradu kulturnog centra

Dana 22.12.2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je III. izmjena Dokumentacije o nabavi:

Objavljeno  dana 22. prosinca  2022.

__________________________________

Dana 21.12.2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je II. izmjena Dokumentacije o nabavi:

Objavljeno   dana   21. prosinca  2022.

__________________________________

Dana 19.12.2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je I. izmjena Dokumentacije o nabavi:

Objavljeno  dana  19. prosinca  2022.

________________________________________

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 30.11.2022. godine, a Dokumentacija za nadmetanje dostupna je pod brojem objave 2022/S 0F2-0047439.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 2. ZJN 2016 Naručitelj objavljuje:

OPĆINA BEDEKOVČINA kao javni naručitelj je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. ZJN 2016, u odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 (općinski načelnik), o čemu je objavljen podatak na web stranici Općine https://www.bedekovcina.hr/javna-nabava/:

–             MK GORIČKI d.o.o., Naselje Glumpaki 25, Bedekovčina

–             URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA VANJA DOMINKO, Stjepana Radića 1, Bedekovčina.

 

U odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016 (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje Naručitelja u ovom postupku javne nabave), naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

–             BBVV d.o.o., Poznanovec, Ulica Zagorske brigade 23, OIB: 93494983527

–             HRŠAK & HRŠAK d.o.o. za projektiranje, građenje, održavanje građevina i ostale usluge, Radićeva 32, Zagreb, OIB:74494862058

–             THE DESIGN PLAN d.o.o. za projektiranje, građenje i ostale usluge, Ulica Frana Galovića 7B, Krapina, OIB: 03562726180

–             Sandra Vorih, iznajmljivač objekta: STUDIO APARTMAN SANDRA, Aleja Lavoslava Vukelića 12, Sveti Križ Začretje, OIB:95713904478

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 21.12.2022.do 09:00 h.

Objavljeno: 30. studenog 2022.

Dokumentacija:

 

_______________________________________________________________________

Predmet nabave: Rekonstrukcija i promjena namjene zgrade Stare škole u zgradu kulturnog centra

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 08.07.2022. godine, a Dokumentacija za nadmetanje dostupni je pod brojem objave 2022/S 0F2-0026866.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 2. ZJN 2016 Naručitelj objavljuje:

OPĆINA BEDEKOVČINA kao javni naručitelj je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. ZJN 2016, u odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 (općinski načelnik), o čemu je objavljen podatak na web stranici Općine https://www.bedekovcina.hr/javna-nabava/:

–             MK GORIČKI d.o.o., Naselje Glumpaki 25, Bedekovčina

–             URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA VANJA DOMINKO, Stjepana Radića 1, Bedekovčina.

 

U odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016 (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje Naručitelja u ovom postupku javne nabave), naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

–             BBVV d.o.o., Poznanovec, Ulica Zagorske brigade 23, OIB: 93494983527

–             HRŠAK & HRŠAK d.o.o. za projektiranje, građenje, održavanje građevina i ostale usluge, Radićeva 32, Zagreb, OIB:74494862058

–             THE DESIGN PLAN d.o.o. za projektiranje, građenje i ostale usluge, Ulica Frana Galovića 7B, Krapina, OIB: 03562726180

–             Sandra Vorih, iznajmljivač objekta: STUDIO APARTMAN SANDRA, Aleja Lavoslava Vukelića 12, Sveti Križ Začretje, OIB:95713904478

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 02.08.2022.do 09:00 h.

Dokumentacija:

ODLUKA O PONIŠTENJU:

________________________________________________________________________

Predmet  nabave: Rekonstrukcija Magdalenićeve ulice -II Faza

Evidencijski broj nabave: 28/2022

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31.05.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0021783.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 21.06.2022. do 09:00 

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O ODABIRU

______________________________________________________________________

Predmet  nabave: Geodetske usluge i evidentiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Bedekovčina u 2022. godini

Evidencijski broj nabave: 7/2022

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 24.02.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave   2022/S 0F2-0007647.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 17.03.2022. do 09:00 h. 

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O ODABIRU:

_______________________________________________

Predmet  nabave: Sanacija klizišta Magdalenićeva ulica-Faza I

Evidencijski broj nabave: 18/2021

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 11.03.2021. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2021/S 0F2-0009832.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 01.04.2021. do 09:00 

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O ODABIRU:


Predmet  nabave: Opskrba  električnom  energijom Općine Bedekovčina

Evidencijski broj nabave: 8/2020

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 15.09.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S 0F2-0033097.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 06.10.2020. do 13:00 h.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O ODABIRU:

________________________________________________________________________

Predmet nabave: Dogradnja i rekonstrukcija Dječjeg vrtića Bedekovčina

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 14.05.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S 0F2-0018332.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 04.06.2020. do 09:00 h.

DOKUMENTACIJA:

Dokumentacija o nabavi

Prilog I Troškovnik

ODLUKA O ODABIRU


Predmet nabave: Sanacija klizišta na groblju Orehovica

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 14.05.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S 0F2-0018330.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 04.06.2020. do 10:00 h.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O ODABIRU:


Predmet nabave: Rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Bedekovčina primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenje

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27.11.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S 0F2-0046641.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 03.01.2020. do 12:00 h.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O ODABIRU:


Predmet nabave: Izgradnja dječjih i sportskih igrališta na području Općine Bedekovčina u 2019. godini

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 09.04.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S 0F2-0013759.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 09.05.2019. do 13:00 h.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O ODABIRU:


Predmet nabave: Projekt izgradnje dječjeg igrališta i krajobraznog uređenja Kulturnog centra Martinec Orehovički

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 18.03.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S 0F2-0009778.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 17.04.2019. do 13:00 h.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O ODABIRU:


Predmet nabave: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Stare škole u prostor društveno-javne namjene

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 10. srpnja 2018. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2018/S 0F2-0018144.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 10.08.2018. do 13:00 h.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O ODABIRU:


Predmet nabave: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općina Bedekovčina

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22.2.2018. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2018/S 0F2-0004476.

U postupku javne nabave za izvođenje radova izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Bedekovčina naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima, te s njima ne smije sklapati ugovore u ovom postupku nabave:

 1. MK GORIČKI d.o.o. Bedekovčina, Naselje Glumpaki 25
 2. NAŠENINA j.d.o.o. Bedekovčina, Stjepana Radića 72a
 3. HRŠAK&HRŠAK d.o.o. Zagreb, Radićeva 32

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 26.03.2018. do 13:00 h. Detalje o objavi i dokumentaciju možete vidjeti ovdje