Postupci javne nabave

DOKUMENTIPOSTUPCI JAVNE NABAVEPredmet  nabave: Rekonstrukcija Magdalenićeve ulice -II Faza

Evidencijski broj nabave: 28/2022

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31.05.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0021783.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 21.06.2022. do 09:00 

DOKUMENTACIJA:

______________________________________________________________________

Predmet  nabave: Geodetske usluge i evidentiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Bedekovčina u 2022. godini

Evidencijski broj nabave: 7/2022

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 24.02.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave   2022/S 0F2-0007647.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 17.03.2022. do 09:00 h. 

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O ODABIRU:

_______________________________________________

Predmet  nabave: Sanacija klizišta Magdalenićeva ulica-Faza I

Evidencijski broj nabave: 18/2021

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 11.03.2021. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2021/S 0F2-0009832.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 01.04.2021. do 09:00 

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O ODABIRU:


Predmet  nabave: Opskrba  električnom  energijom Općine Bedekovčina

Evidencijski broj nabave: 8/2020

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 15.09.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S 0F2-0033097.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 06.10.2020. do 13:00 h.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O ODABIRU:

________________________________________________________________________

Predmet nabave: Dogradnja i rekonstrukcija Dječjeg vrtića Bedekovčina

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 14.05.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S 0F2-0018332.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 04.06.2020. do 09:00 h.

DOKUMENTACIJA:

Dokumentacija o nabavi

Prilog I Troškovnik

ODLUKA O ODABIRU


Predmet nabave: Sanacija klizišta na groblju Orehovica

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 14.05.2020. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2020/S 0F2-0018330.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 04.06.2020. do 10:00 h.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O ODABIRU:


Predmet nabave: Rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Bedekovčina primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenje

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27.11.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S 0F2-0046641.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 03.01.2020. do 12:00 h.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O ODABIRU:


Predmet nabave: Izgradnja dječjih i sportskih igrališta na području Općine Bedekovčina u 2019. godini

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 09.04.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S 0F2-0013759.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 09.05.2019. do 13:00 h.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O ODABIRU:


Predmet nabave: Projekt izgradnje dječjeg igrališta i krajobraznog uređenja Kulturnog centra Martinec Orehovički

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 18.03.2019. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2019/S 0F2-0009778.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 17.04.2019. do 13:00 h.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O ODABIRU:


Predmet nabave: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Stare škole u prostor društveno-javne namjene

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 10. srpnja 2018. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2018/S 0F2-0018144.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 10.08.2018. do 13:00 h.

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O ODABIRU:


Predmet nabave: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općina Bedekovčina

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22.2.2018. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2018/S 0F2-0004476.

U postupku javne nabave za izvođenje radova izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Bedekovčina naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima, te s njima ne smije sklapati ugovore u ovom postupku nabave:

  1. MK GORIČKI d.o.o. Bedekovčina, Naselje Glumpaki 25
  2. NAŠENINA j.d.o.o. Bedekovčina, Stjepana Radića 72a
  3. HRŠAK&HRŠAK d.o.o. Zagreb, Radićeva 32

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 26.03.2018. do 13:00 h. Detalje o objavi i dokumentaciju možete vidjeti ovdje