Postupci jednostavne nabave

Jednostavna javna nabava: nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova do 500.000,00 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.

 

DOKUMENTI


POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave sanacija školskog vanjskog igrališta Brestovec Orehovički


Prikupljanje ponuda za nabavu radova asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2018. godini


Prikupljanje ponuda za nabavu kamenog materijala za potrebe održavanja cesta


Provođenje stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta u Bedekovčini