Postupci jednostavne nabave

Jednostavna javna nabava: nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova do 500.000,00 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.

 

DOKUMENTI


POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Izgradnja dječjeg igrališta u centru Bedekovčine

Poziv za dostavu ponuda

Prilog 1.Troškovnik

Arhitektonski projekt

Elektrotehnički projekt

Građevinski  projekt


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Opskrba prirodnim plinom u 2019/2020. godini


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova revitalizacije perivoja Dvorca Gornja Bedekovčina


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave izrada geodetskih radova, idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole i izradu glavnih i izvedbenih projekata prometnih površina s komunalnom infrastrukturom nove ulice, dionica: Bregovita ulica – Zagrebačka ulica


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova rekonstrukcije Dječjeg vrtića Bedekovčina – I. faza


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova revitalizacije perivoja Dvorca Gornja Bedekovčina


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave opreme za revitalizaciju perivoja Dvorca Gornja Bedekovčina


Poziv na dostavu ponuda za nabavu opreme i instalacije pristupnih točaka za javni bežični internet prema natječaju WiFi4EU


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave asfaltiranje nerazvrstanih cesta u 2019. godini


Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave usluge Izrade Lokalnog akcijskog plana revitalizacije Dvorca Gornja Bedekovčina u sklopu projekta HICAPS:

________________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave sanacija školskog vanjskog igrališta Brestovec Orehovički


Prikupljanje ponuda za nabavu radova asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2018. godini


Prikupljanje ponuda za nabavu kamenog materijala za potrebe održavanja cesta


Provođenje stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta u Bedekovčini