Postupci jednostavne nabave

Jednostavna javna nabava: nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova do 500.000,00 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.

DOKUMENTI

________________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Opskrba prirodnim plinom 2022/2023. godini

Naručitelj Općina Bedekovčina u ponovljenom postupku nabave – Opskrba prirodnim plinom 2022/2023. godini, Ev.br.: 6/2022 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 15.07.2022. godine do 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno: 04. srpnja 2022.

Javni poziv i  prilozi :

________________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Opskrba prirodnim plinom 2022/2023. godini

 

Naručitelj Općina Bedekovčina pokrenuo je postupak nabave – Opskrba prirodnim plinom 2022/2023. godini, Ev.br.: 6/2022.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 01.07.2022. godine do 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno 04. srpnja 2022.

Objavljeno   20. lipnja 2022.

Javni poziv i  prilozi :

________________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave- Projektiranje: Rekonstrukcija ŽC2166 i izgradnja nogostupa u naselju Križance

Naručitelj Općina Bedekovčina pokrenuo je postupak nabave – Projektiranje: Rekonstrukcija ŽC2166 i izgradnja nogostupa u naselju Križance, Ev.br.: 14/2022.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 24.05.2022. godine do 11:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno 27. svibnja 2022.

Objavljeno 11. svibnja 2022.

Javni poziv i  prilozi :

________________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave- Održavanje opreme i uređaja javne rasvjete

Naručitelj Općina Bedekovčina pokrenuo je postupak nabave – Održavanje opreme i uređaja javne rasvjete, Ev.br.: 9/2022.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 15.04.2022. godine do 9:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno 26. travnja 2022.

Objavljeno    04. travnja 2022.

Javni poziv i  prilozi :

________________________________________________________________________

Objavljeno 14. travnja 2022. 

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave – Nabava osobnog rabljenog automobila

Objavljeno   01.  travnja 2022. 

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave- Nabava osobnog rabljenog automobila

Naručitelj Općina Bedekovčina pokrenuo je postupak nabave -Nabava osobnog rabljenog automobila, Ev.br.: 27/2022.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 12.04.2022. godine do 9:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Javni poziv i  prilozi :

_______________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku  jednostavne nabave- Asfaltiranje   nerazvrstanih   cesta  na području Općine  Bedekovčina  u  2022. godini

Objavljeno 20. svibnja 2022.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Bedekovčina u 2022. godini

Objavljeno   14.  ožujka 2022. 

Naručitelj Općina Bedekovčina pokrenuo je postupak nabave -Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Bedekovčina u 2022. godini, Ev.br.: 10/2022.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 25.03.2022. godine do 9:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Javni poziv i  prilozi :


Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Usluga obavljanja obvezne preventivne deratizacije na području Općine Bedekovčina, Ev. Br. 8/2022

Objavljeno     22. ožujka 2022. 

Objavljeno    10. ožujka  2022.

Objavljeno   08. ožujka 2022.

 

_______________________________________________

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave –  Ažuriranje postojećeg plana širokopojasne  infrastrukture i odobrenje od strane NOP-a – objavljeno 26. listopada 2021.


Objavljeno   dana 08.   listopada 2021.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Opskrba prirodnim plinom u 2021/2022 godini

____________________________________________________________________

Objavljeno  04. listopada 2021.

U pozivu na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Opskrba prirodnim plinom u 2021/2022 godini, Ev.br. 9/2021, mijenja se dio poziva u točki 8.UVJETI NABAVE koji se odnosi na cijenu ponude te prilog 2.Troškovnik koji se odnosi na tarifni model mjernog mjesta.

________________________________________________________________

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave -opskrbe prirodnim plinom


Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Izrada geodetskih radova, idejnog projekta te glavnog i izvedbenog projekta ulice „B“ u Gospodarskoj zoni Bedekovčinaobjavljeno: 6. listopada 2021.

Izmjena i dopuna dokumentacije u postupku jednostavne nabave: Izrada geodetskih radova, idejnog projekta te glavnog i izvedbenog projekta ulice „B“ u Gospodarskoj zoni Bedekovčina. – objavljeno  28. rujna  2021.

U pozivu na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Izrada geodetskih radova, idejnog projekta te glavnog i izvedbenog projekta ulice „B“ u Gospodarskoj zoni Bedekovčina, Ev.br. 50/2021, mijenja se dio poziva u točki 8.UVJETI NABAVE koji se odnosi na rok izvršenja.

I.Izmjena i dopuna poziva za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave –  Izrada geodetskih radova, idejnog projekta te glavnog i izvedbenog projekta ulice „B“ u Gospodarskoj zoni Bedekovčina

____________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Izgradnja dječjeg igrališta u centru Bedekovčine

Poziv za dostavu ponuda

Prilog 1.Troškovnik

Arhitektonski projekt

Elektrotehnički projekt

Građevinski  projekt


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Opskrba prirodnim plinom u 2019/2020. godini


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova revitalizacije perivoja Dvorca Gornja Bedekovčina


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave izrada geodetskih radova, idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole i izradu glavnih i izvedbenih projekata prometnih površina s komunalnom infrastrukturom nove ulice, dionica: Bregovita ulica – Zagrebačka ulica


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova rekonstrukcije Dječjeg vrtića Bedekovčina – I. faza


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova revitalizacije perivoja Dvorca Gornja Bedekovčina


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave opreme za revitalizaciju perivoja Dvorca Gornja Bedekovčina


Poziv na dostavu ponuda za nabavu opreme i instalacije pristupnih točaka za javni bežični internet prema natječaju WiFi4EU


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave asfaltiranje nerazvrstanih cesta u 2019. godini


Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave usluge Izrade Lokalnog akcijskog plana revitalizacije Dvorca Gornja Bedekovčina u sklopu projekta HICAPS:

________________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave sanacija školskog vanjskog igrališta Brestovec Orehovički


Prikupljanje ponuda za nabavu radova asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2018. godini


Prikupljanje ponuda za nabavu kamenog materijala za potrebe održavanja cesta


Provođenje stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta u Bedekovčini