Postupci jednostavne nabave

 

 ___________________________________________________________________

Jednostavna javna nabava: nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova do 500.000,00 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.

DOKUMENTI

_______________________________________________________________________

Objavljeno  20. listopada 2023.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Sanacija krovišta Dvorca Poznanovec, Ev. br. 30/2023- PONOVLJENI POSTUPAK

Rok za dostavu ponuda je 30.10.2023. godine do 10:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Ponuda mora biti uvezena u cjelinu s označenim rednim brojevima stranica na način da se onemogući naknadno vađenje odnosno umetanje stranica. Ponudu koja nije cjelovita i/ili nema numerirane stranice naručitelj će odbiti.

Ponuda se dostavlja preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Na omotnici mora biti naznačeno: „Sanacija krovišta Dvorca Poznanovec“, EBN: 30/2023, NE OTVARAJ.

Na poleđini moraju biti naznačeni adresa i naziv ponuditelja.

Dokumentacija:

Objavljeno   31. listopada 2023.

______________________________________________________________________

Objavljeno  03.  listopada 2023. 

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Sanacija krovišta Dvorca Poznanovec, Ev. br. 30/2023- PONOVLJENI POSTUPAK

Rok za dostavu ponuda je 13.10.2023. godine do 10:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Ponuda mora biti uvezena u cjelinu s označenim rednim brojevima stranica na način da se onemogući naknadno vađenje odnosno umetanje stranica. Ponudu koja nije cjelovita i/ili nema numerirane stranice naručitelj će odbiti.

Ponuda se dostavlja preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Na omotnici mora biti naznačeno: „Sanacija krovišta Dvorca Poznanovec“, EBN: 30/2023, NE OTVARAJ.

Na poleđini moraju biti naznačeni adresa i naziv ponuditelja.

Objavljeno  20. listopada 2023.

 

____________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Sanacija krovišta Dvorca Poznanovec, Ev. br. 30/2023

Naručitelj Općina Bedekovčina u postupku jednostavne nabave – Sanacija krovišta Dvorca Poznanovec, EV.br. 30/2023 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja najkasnije do 25.09.2023godine u 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno 12. rujna 2023.

Dokumentacija:

________________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne  nabave Usluga izrade strategije zelene urbane obnove, Ev. br. 11/2023 

Naručitelj Općina Bedekovčina u postupku jednostavne nabave – Usluga izrade strategije zelene urbane obnove, Ev. br. 11/2023 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja najkasnije do 23.05.2023godine u 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Dokumentacija:

 

_____________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne  nabave Usluga organizacije manifestacija „Sajam vina“, „Štruklijada“ i  „Igrajte nam mužikaši“, Ev. Br. 23/2023

 

Naručitelj Općina Bedekovčina u postupku jednostavne nabave – Usluga organizacije manifestacija „Sajam vina“, „Štruklijada“ i  „Igrajte nam mužikaši“, Ev. Br. 23/2023 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja najkasnije do 28.04.2023godine u 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog-1.-Ponudbeni-list

Prilog-2.-Troskovnik

Prilog 3. Izjava o nekažnjavanju

Poziv na dostavu ponuda I.izmjena

________________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda -ponovljeni postupak jednostavne nabave – Stručni nadzor nad Rekonstrukcijom i promjenom namjene „Stare škole“ u zgradu kulturnog centra, Ev. Br. 14/2023

Naručitelj Općina Bedekovčina u ponovljenom postupku jednostavne nabave – Stručni nadzor nad Rekonstrukcijom i promjenom namjene „Stare škole“ u zgradu kulturnog centra, Ev. Br. 14/2023 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo putem AGRONET-a najkasnije do 16.03.2023godine u 12:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

1. Poziv na dostavu ponuda – ponovljeni postupak

2. Prilog 1. Ponudbeni list

3. Prilog 2. Troškovnik

4. Izjava o angažiranim stručnjacima

5. Popis glavnih usluga

6. Specifično iskustvo stručnjaka

 

______________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Stručni nadzor nad Rekonstrukcijom i promjenom namjene „Stare škole“ u zgradu kulturnog centra, Ev. Br. 14/2023

Naručitelj Općina Bedekovčina u postupku jednostavne nabave – Stručni nadzor nad Rekonstrukcijom i promjenom namjene „Stare škole“ u zgradu kulturnog centra, Ev. Br. 14/2023

poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo putem AGRONET-a najkasnije do 03.03.2023godine u 14:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno 17. veljače 2023.

_______________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Održavanje opreme i uređaja javne rasvjete, Ev. Br. 2/2023

Naručitelj Općina Bedekovčina u postupku jednostavne nabave – Održavanje opreme i uređaja javne rasvjete, Ev. Br. 2/2023

poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja najkasnije do 10.02.2023godine u 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno  21. veljače 2023.

Objavljeno 30. siječnja 2023.

_______________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Usluga obavljanja obvezne preventivne deratizacije na području Općine Bedekovčina, Ev. Br. 3/2023

Naručitelj Općina Bedekovčina u postupku jednostavne nabave – Usluga obavljanja obvezne preventivne deratizacije na području Općine Bedekovčina, Ev. Br. 3/2023 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja najkasnije do 10.02.2023godine u 09:30 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno  21. veljače 2023.

Objavljeno 30. siječnja 2023.

_______________________________________________________________________

I.izmjene i dopune Pozivu na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Nabava novog osobnog automobila

U pozivu na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Nabava novog osobnog automobila, Ev.br. 27/2022, mijenja se Prilog 1.Ponudbeni list, Prilog 2.Troškovnik te rok za dostavu ponuda. Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja najkasnije do 08.12.2022godine u 09:00 sati.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Nabava novog osobnog automobila

Naručitelj Općina Bedekovčina u postupku jednostavne nabave – Nabava novog osobnog automobila, Ev.br.: 27/2022 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja najkasnije do 05.12.2022. godine u 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno 20. prosinca 2022.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (2)

Objavljeno 22. studenog 2022.

Javni poziv i  prilozi :

________________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Projektiranje: Sanacija nerazvrstane ceste BD2-012 

Naručitelj Općina Bedekovčina u postupku jednostavne nabave – Projektiranje: Sanacija nerazvrstane ceste BD2-012, Ev.br.: 33/2022 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja najkasnije do 08.11.2022. godine u 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno  17. studenoga  2022. 

Objavljeno  26. listopada  2022. 

Javni poziv i  prilozi :

________________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Projektiranje: Sanacija nestabilnosti na NC PZ-031 u mjestu Poznanovec – klizište Mlinarići

Naručitelj Općina Bedekovčina u postupku jednostavne nabave – Projektiranje: Sanacija nestabilnosti na NC PZ-031 u mjestu Poznanovec – klizište Mlinarići, Ev.br.: 32/2022 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja najkasnije do 31.10.2022. godine u 11:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno: 02. studenog 2022.

Objavljeno: 19. listopada 2022.

Javni poziv i  prilozi :

________________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u ponovljenom postupku jednostavne nabave: Projektiranje: Izrada projektne dokumentacije za obnovu nepokretnog kulturnog dobra, dvorca Poznanovec

Naručitelj Općina Bedekovčina u ponovljenom postupku nabave – Projektiranje: Izrada projektne dokumentacije za obnovu nepokretnog kulturnog dobra, dvorca Poznanovec, Ev.br.: 29/2022 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja najkasnije do 28.10.2022. godine u 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno 31.10.2022.

Objavljeno 17.10.2022.

Javni poziv i  prilozi :

 

_______________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Opskrba prirodnim plinom 2022/2023. godini

Naručitelj Općina Bedekovčina u ponovljenom postupku nabave – Opskrba prirodnim plinom 2022/2023. godini, Ev.br.: 6/2022 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 25.10.2022. godine do 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno 02. studenog 2022. 

Objavljeno 13. listopada 2022. 

Javni poziv i  prilozi :

_______________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u ponovljenom postupku jednostavne nabave: Projektiranje: Izrada projektne dokumentacije za obnovu nepokretnog kulturnog dobra, dvorca Poznanovec

Naručitelj Općina Bedekovčina u ponovljenom postupku nabave – Projektiranje: Izrada projektne dokumentacije za obnovu nepokretnog kulturnog dobra, dvorca Poznanovec, Ev.br.: 29/2022 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja najkasnije do 04.10.2022. godine u 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno 14. listopada 2022.

Objavljeno 21. rujna 2022. 

Javni poziv i  prilozi :

______________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Izgradnja dječjeg igrališta kod Spomen doma u Lugu Poznanovečkom

Naručitelj Općina Bedekovčina u postupku nabave – Izgradnja dječjeg igrališta kod Spomen doma u Lugu Poznanovečkom, Ev.br.: 31/2022 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 22.09.2022. godine do 12:00 sati. Ponude se dostavljaju isključivo putem „Portala ponuda“ u sklopu AGRONET-a Agencije za plaćanja u poljoprivredi , ribarstvu i ruralnom razvoju.

Objavljeno 03. listopada 2022.

Objavljeno 06. rujna 2022. 

Javni poziv i  prilozi :

 

________________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluge edukacije stanovništva o odvojenom skupljanju komunalnog otpada

Naručitelj Općina Bedekovčina u postupku nabave – Usluge edukacije stanovništva o odvojenom skupljanju komunalnog otpada, Ev.br.: 30/2022 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 06.09.2022. godine do 09:00 sati. Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja.Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno 06. rujna 2022.

Objavljeno 24. kolovoza 2022. 

Javni poziv i  prilozi :

_______________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Opskrba prirodnim plinom 2022/2023. godini

Naručitelj Općina Bedekovčina u ponovljenom postupku nabave – Opskrba prirodnim plinom 2022/2023. godini, Ev.br.: 6/2022 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 30.08.2022. godine do 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno   01. rujna 2022.

Objavljeno 19. kolovoza 2022. 

Javni poziv i  prilozi :

________________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u ponovljenom postupku jednostavne nabave: Projektiranje: Izrada projektne dokumentacije za obnovu nepokretnog kulturnog dobra, dvorca Poznanovec

Naručitelj Općina Bedekovčina u ponovljenom postupku nabave – Projektiranje: Izrada projektne dokumentacije za obnovu nepokretnog kulturnog dobra, dvorca Poznanovec, Ev.br.: 29/2022 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja najkasnije do 23.08.2022. godine u 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno 25. kolovoza 2022.

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave

Objavljeno 11. kolovoza 2022.

Javni poziv i  prilozi :

________________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Projektiranje: Izrada projektne dokumentacije za obnovu nepokretnog kulturnog dobra, dvorca Poznanovec

Naručitelj Općina Bedekovčina u postupku nabave – Projektiranje: Izrada projektne dokumentacije za obnovu nepokretnog kulturnog dobra, dvorca Poznanovec, Ev.br.: 29/2022 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja najkasnije do 25.07.2022. godine u 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno: 11. kolovoza 2022.

Objavljeno :  12.  srpnja 2022.

Javni poziv i  prilozi :

 

___________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Opskrba prirodnim plinom 2022/2023. godini

Naručitelj Općina Bedekovčina u ponovljenom postupku nabave – Opskrba prirodnim plinom 2022/2023. godini, Ev.br.: 6/2022 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 15.07.2022. godine do 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno: 11. kolovoza 2022.

Objavljeno: 04. srpnja 2022.

Javni poziv i  prilozi :

________________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Opskrba prirodnim plinom 2022/2023. godini

 

Naručitelj Općina Bedekovčina pokrenuo je postupak nabave – Opskrba prirodnim plinom 2022/2023. godini, Ev.br.: 6/2022.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 01.07.2022. godine do 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno 04. srpnja 2022.

Objavljeno   20. lipnja 2022.

Javni poziv i  prilozi :

________________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave- Projektiranje: Rekonstrukcija ŽC2166 i izgradnja nogostupa u naselju Križance

Naručitelj Općina Bedekovčina pokrenuo je postupak nabave – Projektiranje: Rekonstrukcija ŽC2166 i izgradnja nogostupa u naselju Križance, Ev.br.: 14/2022.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 24.05.2022. godine do 11:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno 27. svibnja 2022.

Objavljeno 11. svibnja 2022.

Javni poziv i  prilozi :

________________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave- Održavanje opreme i uređaja javne rasvjete

Naručitelj Općina Bedekovčina pokrenuo je postupak nabave – Održavanje opreme i uređaja javne rasvjete, Ev.br.: 9/2022.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 15.04.2022. godine do 9:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Objavljeno 26. travnja 2022.

Objavljeno    04. travnja 2022.

Javni poziv i  prilozi :

________________________________________________________________________

Objavljeno 14. travnja 2022. 

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave – Nabava osobnog rabljenog automobila

Objavljeno   01.  travnja 2022. 

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave- Nabava osobnog rabljenog automobila

Naručitelj Općina Bedekovčina pokrenuo je postupak nabave -Nabava osobnog rabljenog automobila, Ev.br.: 27/2022.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 12.04.2022. godine do 9:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Javni poziv i  prilozi :

_______________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku  jednostavne nabave- Asfaltiranje   nerazvrstanih   cesta  na području Općine  Bedekovčina  u  2022. godini

Objavljeno 20. svibnja 2022.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Bedekovčina u 2022. godini

Objavljeno   14.  ožujka 2022. 

Naručitelj Općina Bedekovčina pokrenuo je postupak nabave -Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Bedekovčina u 2022. godini, Ev.br.: 10/2022.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 25.03.2022. godine do 9:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Javni poziv i  prilozi :


Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Usluga obavljanja obvezne preventivne deratizacije na području Općine Bedekovčina, Ev. Br. 8/2022

Objavljeno     22. ožujka 2022. 

Objavljeno    10. ožujka  2022.

Objavljeno   08. ožujka 2022.

 

_______________________________________________

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave –  Ažuriranje postojećeg plana širokopojasne  infrastrukture i odobrenje od strane NOP-a – objavljeno 26. listopada 2021.


Objavljeno   dana 08.   listopada 2021.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Opskrba prirodnim plinom u 2021/2022 godini

____________________________________________________________________

Objavljeno  04. listopada 2021.

U pozivu na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Opskrba prirodnim plinom u 2021/2022 godini, Ev.br. 9/2021, mijenja se dio poziva u točki 8.UVJETI NABAVE koji se odnosi na cijenu ponude te prilog 2.Troškovnik koji se odnosi na tarifni model mjernog mjesta.

________________________________________________________________

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave -opskrbe prirodnim plinom


Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Izrada geodetskih radova, idejnog projekta te glavnog i izvedbenog projekta ulice „B“ u Gospodarskoj zoni Bedekovčinaobjavljeno: 6. listopada 2021.

Izmjena i dopuna dokumentacije u postupku jednostavne nabave: Izrada geodetskih radova, idejnog projekta te glavnog i izvedbenog projekta ulice „B“ u Gospodarskoj zoni Bedekovčina. – objavljeno  28. rujna  2021.

U pozivu na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Izrada geodetskih radova, idejnog projekta te glavnog i izvedbenog projekta ulice „B“ u Gospodarskoj zoni Bedekovčina, Ev.br. 50/2021, mijenja se dio poziva u točki 8.UVJETI NABAVE koji se odnosi na rok izvršenja.

I.Izmjena i dopuna poziva za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave –  Izrada geodetskih radova, idejnog projekta te glavnog i izvedbenog projekta ulice „B“ u Gospodarskoj zoni Bedekovčina

____________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Izgradnja dječjeg igrališta u centru Bedekovčine

Poziv za dostavu ponuda

Prilog 1.Troškovnik

Arhitektonski projekt

Elektrotehnički projekt

Građevinski  projekt


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Opskrba prirodnim plinom u 2019/2020. godini


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova revitalizacije perivoja Dvorca Gornja Bedekovčina


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave izrada geodetskih radova, idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole i izradu glavnih i izvedbenih projekata prometnih površina s komunalnom infrastrukturom nove ulice, dionica: Bregovita ulica – Zagrebačka ulica


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova rekonstrukcije Dječjeg vrtića Bedekovčina – I. faza


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova revitalizacije perivoja Dvorca Gornja Bedekovčina


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave opreme za revitalizaciju perivoja Dvorca Gornja Bedekovčina


Poziv na dostavu ponuda za nabavu opreme i instalacije pristupnih točaka za javni bežični internet prema natječaju WiFi4EU


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave asfaltiranje nerazvrstanih cesta u 2019. godini


Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave usluge Izrade Lokalnog akcijskog plana revitalizacije Dvorca Gornja Bedekovčina u sklopu projekta HICAPS:

________________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave sanacija školskog vanjskog igrališta Brestovec Orehovički


Prikupljanje ponuda za nabavu radova asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2018. godini


Prikupljanje ponuda za nabavu kamenog materijala za potrebe održavanja cesta


Provođenje stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta u Bedekovčini