Postupci jednostavne nabave

Jednostavna javna nabava: nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova do 500.000,00 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.

DOKUMENTI


POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave –  Ažuriranje postojećeg plana širokopojasne  infrastrukture i odobrenje od strane NOP-a – objavljeno 26. listopada 2021.


Objavljeno   dana 08.   listopada 2021.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Opskrba prirodnim plinom u 2021/2022 godini

____________________________________________________________________

Objavljeno  04. listopada 2021.

U pozivu na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Opskrba prirodnim plinom u 2021/2022 godini, Ev.br. 9/2021, mijenja se dio poziva u točki 8.UVJETI NABAVE koji se odnosi na cijenu ponude te prilog 2.Troškovnik koji se odnosi na tarifni model mjernog mjesta.

________________________________________________________________

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave -opskrbe prirodnim plinom


Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Izrada geodetskih radova, idejnog projekta te glavnog i izvedbenog projekta ulice „B“ u Gospodarskoj zoni Bedekovčinaobjavljeno: 6. listopada 2021.

Izmjena i dopuna dokumentacije u postupku jednostavne nabave: Izrada geodetskih radova, idejnog projekta te glavnog i izvedbenog projekta ulice „B“ u Gospodarskoj zoni Bedekovčina. – objavljeno  28. rujna  2021.

U pozivu na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Izrada geodetskih radova, idejnog projekta te glavnog i izvedbenog projekta ulice „B“ u Gospodarskoj zoni Bedekovčina, Ev.br. 50/2021, mijenja se dio poziva u točki 8.UVJETI NABAVE koji se odnosi na rok izvršenja.

I.Izmjena i dopuna poziva za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave –  Izrada geodetskih radova, idejnog projekta te glavnog i izvedbenog projekta ulice „B“ u Gospodarskoj zoni Bedekovčina

____________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Izgradnja dječjeg igrališta u centru Bedekovčine

Poziv za dostavu ponuda

Prilog 1.Troškovnik

Arhitektonski projekt

Elektrotehnički projekt

Građevinski  projekt


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Opskrba prirodnim plinom u 2019/2020. godini


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova revitalizacije perivoja Dvorca Gornja Bedekovčina


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave izrada geodetskih radova, idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole i izradu glavnih i izvedbenih projekata prometnih površina s komunalnom infrastrukturom nove ulice, dionica: Bregovita ulica – Zagrebačka ulica


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova rekonstrukcije Dječjeg vrtića Bedekovčina – I. faza


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova revitalizacije perivoja Dvorca Gornja Bedekovčina


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave opreme za revitalizaciju perivoja Dvorca Gornja Bedekovčina


Poziv na dostavu ponuda za nabavu opreme i instalacije pristupnih točaka za javni bežični internet prema natječaju WiFi4EU


Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave asfaltiranje nerazvrstanih cesta u 2019. godini


Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave usluge Izrade Lokalnog akcijskog plana revitalizacije Dvorca Gornja Bedekovčina u sklopu projekta HICAPS:

________________________________________________________________________

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave sanacija školskog vanjskog igrališta Brestovec Orehovički


Prikupljanje ponuda za nabavu radova asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2018. godini


Prikupljanje ponuda za nabavu kamenog materijala za potrebe održavanja cesta


Provođenje stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta u Bedekovčini