U sklopu provedbe projekta: Sanacija klizišta u Općini Bedekovčina, potpisan je ugovor o izvođenju radova sanacije klizišta na starom groblju u Bedekovčini. Izvođač radova je FRACASSO PRODUCTION d.o.o., iz Rijeke. Ukupna cijena svih ugovorenih radova s porezom na dodanu vrijednost iznosi 212.145,25 eura.

Projekt Sanacija klizišta u Općini Bedekovčina financiran je u 100%-tnom iznosu iz Fonda solidarnosti Europske unije. Ugovor o dodjeli financijskih sredstava Općina Bedekovčina potpisala je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.