POTPISAN SPORAZUM O PROVOĐENJU KATASTARSKE IZMJERE U SVRHU IZRADE KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE BEDEKOVČINA, K.O. KOMOR

Općina Bedekovčina potpisala je s Državnom geodetskom upravom Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade  katastara nekretnina na području Općine Bedekovčina.

Katastarska izmjera provodit će se za katastarsku općinu Komor (oko 2618 ha) u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige.

Trenutno je u tijeku postupak javne nabave za odabir pravne osobe ovlaštene za obavljanje stručnih geodetskih poslova, a postupak provodi Državna geodetska uprava.

Državna geodetska uprava će osigurati 40% sredstava potrebnih za provođenje katastarske izmjere.