Općinski načelnik Darko Ban 23. ožujka 2022. godine  potpisao  je ugovor o financiranju projekta: Rekonstrukcija i promjena namjene zgrade „Stare škole“ u zgradu kulturnog centra.

Projekt se odnosi na rekonstrukciju postojeće zgrade stare osnovne škole u prostor kulturnog centra. Na postojećoj k.č.br. 5948/3, k.o. Bedekovčina nalazi se stara zgrada osnovne škole koja će se rekonstruirati u postojećim tlocrtnim gabaritima te privesti namjeni kulturnog centra. U projektiranoj zgradi kulturnog centra bit će smješteni prostori i spremišta za lokalne udruge, sanitarni čvorovi, čajne kuhinje, višenamjenska dvorana s pripadajućom ostavom i prostorom za pripremu hrane.
Kulturni centar će biti javne i društvene namjene te će se prenamjenom zgrade stare škole u kulturni centar poboljšati uvjeti za izvođenje raznih kulturnih aktivnosti na području Općine Bedekovčina što će rezultirati unaprjeđenjem kvalitete života stanovnika Općine. Dostatnim prostorima stvorit će se novo mjesto za kreiranje, razvoj i poticanje kulturnog stvaralaštva na području Bedekovčine.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.272.258,24 kn, od čega je procijenjeni iznos potpore 7.515.600,00 HRK.

Općina Bedekovčina čestita i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Bedekovčina na potpisanom ugovoru za projekt: Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje vatrogasnog doma Bedekovčina, čiju pripremu je Općina Bedekovčina financirala sa 250.000,00 kuna te će se na području Općine Bedekovčina realizirati 2 projekta u sveukupnom iznosu potpore od oko 15 milijuna kuna.