Općinski načelnik danas je potpisao ugovor o izradi projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju groblja Orehovica.

Nakon provedenog postupka javne nabave, kao najpovoljniji ponuditelj odabran je PLANUM PROJEKT d.o.o. iz Belog Manastira.

Do sada je izrađeno idejno rješenje rekonstrukcije groblja i projektni zadatak. U svrhu ishođenja građevinske dozvole, potrebno je izraditi glavni projekt rekonstrukcije groblja.

Planirani zahvat u prostoru odnosi se na detaljno uređenje središnjeg objekta za ispraćaj pokojnika i ostalim sadržajima, parterno uređenje oko središnjeg objekta za ispraćaj, prostora gaj urni, prostora za izgradnju novih grobnica, grobnog polja na ostalom dijelu groblja, uređenje parking prostora i gornjeg asfaltnog puta, izgradnja pješačkih staza oko groblja na postojećim i novim ulicama, izgradnja ograde oko cijelog kompleksa groblja i ostala infrastruktura u skladu s Pravilnikom o grobljima.

Ugovorena cijena izrade projektno-tehničke dokumentacije je 41.050,00 eura, od čega će Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine financirati 16.200,00 eura.